W styczniu inflacja HICP w strefie euro wyniosła 8,6 proc.

"W lutym największy wkład w roczną stopę inflacji w strefie euro miała żywność, alkohol i tytoń (+3,1 pkt proc.), a następnie usługi (+2,02 pkt proc.), nieenergetyczne dobra przemysłowe (+1,74 pkt proc.) i energia (+1,64 pkt proc.)" - napisano w komunikacie. Konsensus rynkowy wynosił 8,5% r/r.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej.