Deficyt wyniósł 171 mld euro, był mniejszy o 34,5 mld, bo wzrost gospodarczy był większy od przewidywanego, poprawił się też stan środków opieki społecznej — powiedział prasie Olivier Dussopt, minister ds. rachunków publicznych przy resorcie gospodarki i finansów. — To dowód, że można zareagować na kryzys, ożywić gospodarkę i wrócić na możliwą do wytrzymania trajektorię budżetową — dodał z zadowoleniem.

Z ostatnich prognoz urzędu statystycznego wynika, że wzrost gospodarki w 2021 r. powinien wynieść 6,7 proc. PKB. To więcej od 6,25 proc. zakładanych przez rząd we wrześniu — przypomniał. A deficyt opieki społecznej, który w 2020 r. wyniósł 40 mld euro zmalał do ok. 25 mld, a my zakładaliśmy 33 mld — cytuje ministra „La Tribune” za AFP.