Obywatele Ukrainy, którzy wyrobili PESEL, będą mogli udostępnić w internecie informacje o swojej wiedzy i doświadczeniu zawodowym. Powstanie system ułatwiający nawiązywanie kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy uchodźcami. Tak wynika z nowelizacji specustawy uchwalonej przez Sejm na ostatnim posiedzeniu. W systemie pracodawcy będą mogli zamieszczać oferty pracy.

Osoba poszukująca pracy wypełni zaś kwestionariusz i uzyska dane potencjalnych pracodawców. Dostęp do systemu będzie możliwy przez stronę internetową lub aplikację mObywatel.

Etap legislacyjny: trafi do Senatu

Czytaj więcej

Aktywizacja zawodowa Ukraińców ma być lepsza