Każdy obywatel Ukrainy, który po 24 lutego wjechał legalnie do Polski, będzie mógł zostać w naszym kraju przez 18 miesięcy. Aby miał łatwiejszy start, dostanie 300 zł pomocy. Tak wynika z przyjętego przez rząd projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota ta pozwoli naszym uciekającym przed wojną sąsiadom kupić najpotrzebniejsze rzeczy – żywność, niezbędną odzież czy środki higieny osobistej. Pomoc nie będzie przyznawana automatycznie – trzeba będzie złożyć papierowy wniosek w ośrodku pomocy społecznej. Wsparcie finansowe otrzymają również osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli ukraińskich. Rząd zapowiada, że będzie to 40 zł dziennie za lokum i wyżywienie.

– Polacy zdają dziś egzamin z solidarności. Pomoc dla naszych sąsiadów nie może być jednak tylko spontaniczna – wyjaśnił na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki.

Nowe świadczenie będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego ostateczna wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów. Otrzymają je gospodarze, którzy podpiszą umowę z gminą.

– Osoby uciekające przed wojną uzyskają prawo legalnego pobytu w Polsce z dostępem do rynku pracy. Dostęp do rynku pracy stwarza zaś możliwość uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej, 500+ i rodzinnego kapitału opiekuńczego – wyjaśniła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Ukraińcy będą mogli podjąć zatrudnienie bez dodatkowych wymogów, np. rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy czy zezwolenia na pracę. Pracodawca będzie musiał jedynie w ciągu siedmiu dni powiadomić za pośrednictwem portalu praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Obywatele Ukrainy będą mogli również skorzystać z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Zaraz po zapewnieniu uchodźcom pomocy medycznej, transportu czy zakwaterowania to właśnie praca jest niezbędnym elementem, który da tym ludziom namiastkę normalnego życia i szansę na zabezpieczenie swojego losu. Osoby z Ukrainy, w tym głównie kobiety, znajdą zatrudnienie m.in. w centrach logistycznych do obsługi e-commerce czy w szpitalach na stanowiskach pomocniczych – komentuje Krzysztof Inglot, z firmy rekrutacyjnej Personnel Service.

Ukraińcom w  trakcie pobytu w Polsce zostanie przyznany numer PESEL. Aby załatwić sprawy urzędowe, utworzy im się profil zaufany. To ważne, bo od początku tego roku, aby uzyskać prawo do 500+, 300+ czy rodzinnego kapitału opiekuńczego, trzeba złożyć wniosek online.

Spory ruch czeka polskie banki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca bowiem świadczenia na dzieci wyłącznie na konto. Banki przygotowały więc dla obywateli Ukrainy ułatwienia.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

– Obecnie wystarczy mieć ukraiński paszport, niekoniecznie biometryczny, kartę pobytu czy nawet dowód osobisty, by założyć konto. Takie rozwiązania w zakresie identyfikacji i weryfikacji będzie dopuszczać nadzór bankowy. Pamiętajmy jednak, że na banki nałożone są liczne inne ograniczenia wynikające z prawa. Potrzebne są więc przepisy, które przynajmniej na określony czas (na wzór tarcz) złagodzą wymagania dotyczące zakładania rachunków bankowych oraz korzystania z nich w zakresie wypłat czy uzyskiwania informacji – mówi Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Ważne, by nie zwlekać z formalnościami. Zgodnie z projektem prawo do świadczeń będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Rząd przeznaczy też dodatkowe środki na kształcenie uczniów z Ukrainy. Szkoły będą mogły otwierać dla nich oddziały przygotowawcze, w których nie tylko będą realizować program, ale przede wszystkim będą uczyli się polskiego.

Ukraińscy studenci, którzy uciekli przed wojną, będą mogli kontynuować naukę na polskich uczelniach. W projekcie przewidziano, że będą mogli ubiegać się o stypendium socjalne, zapomogi lub kredyt studencki.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co może nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

Czytaj więcej

Specustawa dla Ukraińców jest już w Sejmie