Obecnie cudzoziemiec, który chce uzyskać polską wizę, musi czekać na wizytę w konsulacie, a potem na decyzję. Niekiedy trwa to wiele tygodni, a nawet miesięcy.

Wydawanie wiz krajowych przez Ministra Spraw Zagranicznych ma być szybsze. Będzie możliwe dzięki  zmianom w ustawie o cudzoziemcach, które weszły w życie 9 lutego. Nowe przepisy umożliwiają utworzenie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych specjalnego wydziału zajmującego się rozpatrywaniem wniosków wizowych. Urzędnicy w Warszawie będą dysponować identycznymi instrumentami do podejmowania decyzji wizowych, jak konsulowie, aby jak najbardziej usprawnić proces. Będzie to dotyczyło zarówno wiz turystycznych, jak i pracowniczych.

– Z nowego rozwiązania skorzystają głównie pracodawcy. Od dłuższego czasu apelowaliśmy w imieniu przedsiębiorców o skrócenie terminów wydawania wiz. Nie bez znaczenia jest fakt, że zmiany zostały zapowiedziane przez przedstawicieli MSZ na posiedzeniu Zespołu Roboczego ds. Legalizacji Pobytu i Zatrudniania Cudzoziemców Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, które miało miejsce 14 stycznia 2021 r. – mówi Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Brakuje jeszcze rozporządzenia z listą państw, w których cudzoziemcy będą mogli składać wnioski o wydanie wizy przez MSZ. W rozporządzeniu zostaną też uwzględnione dodatkowe warunki, po których spełnieniu cudzoziemcy będą mogli składać takie wnioski.

Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli ministerstwa, pierwszym krajem, którego mieszkańcy będą mogli korzystać z tej nowej procedury, ma być Białoruś.