Będzie centralny rejestr i agencja zatrudniania pracowników z zagranicy

Powstanie centralny rejestr pracowników z zagranicy, centralnie będą też oni sprowadzani do pracy w Polsce.

Publikacja: 23.06.2019 22:48

Będzie centralny rejestr i agencja zatrudniania pracowników z zagranicy

Foto: Adobe Stock

Projekt polityki migracyjnej zakłada utworzenie rejestru cudzoziemców z informacjami rozproszonymi dotąd w wielu urzędach. Pozwoli to śledzić pobyt każdego cudzoziemca przyjeżdżającego do Polski. Z dokumentu wynika też chęć reglamentowania nie tylko tego, kto przyjedzie do nas do pracy i gdzie będzie zatrudniony, ale także tego, kto sprowadzi cudzoziemca do naszego kraju.

Czytaj także:

Bykowe lub imigranci

Rąk do pracy w kraju nie znajdziemy

Wszystko dlatego, że obecnie nawet co czwarty pracownik ze wschodu wjeżdża do Polski za pośrednictwem agencji zatrudnienia, które z założenia wspomagają przedsiębiorców w szybkim znalezieniu pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami. Ze względu na łatwość zakładania agencji powstaje jednak wiele podmiotów tymczasowych, tworzonych w nieuczciwych celach i w ten sposób traktujących też cudzoziemców przyjeżdżających do pracy w Polsce. Bywa, że takie firmy pobierają nieuzasadnione dodatkowe opłaty od osób sprowadzanych do pracy. Zdarza się też zatrudnianie na stanowiskach znacznie poniżej ich kwalifikacji zawodowych.

Będzie reglamentacja

Dlatego MSWiA w projekcie polityki migracyjnej państwa rozważa powołanie scentralizowanej instytucji odpowiedzialnej za gromadzenie informacji o potrzebach pracodawców i rekrutującej pracowników cudzoziemskich o odpowiednich kwalifikacjach, pochodzących z krajów niestanowiących ryzyka migracyjnego. Miałoby to ograniczyć te niekorzystne zjawiska. A funkcjonujące obecnie agencje pośrednictwa pracy miałyby w tym modelu stanowić jedynie wsparcie dla instytucji centralnej, prowadząc działalność w charakterze podwykonawców.

– To niepokojący pomysł, bo przewiduje reglamentację, kto będzie sprowadzał cudzoziemców do Polski, skąd i ile to będzie mogło być osób – komentuje Grzegorz Tokarski, ekspert Pracodawców RP. – Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce, bo faktycznie na tym rynku zdarzają się nieprawidłowości. Obawiam się jednak, że gdy aparat państwa zyska pełną władzę w tym zakresie, to może dojść do ograniczenia swobody działalności gospodarczej.

Ma być bezpiecznie

Ten przykład pokazuje, że celem nowej polityki migracyjnej państwa ma być bezpieczeństwo wewnętrzne. MSWiA powojuje się na przykład Niemiec, gdzie według danych o przestępczości opublikowanych przez tamtejsze MSW z 2 mln osób zatrzymanych w 2016 r. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa 616 tys. było obcego pochodzenia.

Aby uniknąć tworzenia enklaw kulturowych, gett etnicznych, alternatywnych systemów prawnych przez niezasymilowane społeczności cudzoziemskie, co ma obecnie miejsce np. we Francji czy Niemczech, celem polskiej polityki migracyjnej ma być selektywna imigracja, a następnie asymilacja cudzoziemców, poprzedzana intensywnymi działaniami integracyjnymi. Mają one polegać na nauce języka, zasad życia społecznego w naszym kraju i jego historii. Tylko cudzoziemiec aktywnie uczestniczący w takim programie będzie mógł liczyć na zgodę na stały pobyt w Polsce, a docelowo nawet obywatelstwo. Będzie to jednak opcja dla wybranych narodowości. MSWiA szczegółowo opisuje bowiem da'wa i dżihad jako metody radykalnego islamu na przenikanie jego struktur do państw zachodnich tylko po to, by burzyć panujący tam porządek społeczny.

– Nowa polityka migracyjna państwa, z limitami, monitoringiem cudzoziemców, testami asymilacji, jest tak zbudowana, żeby podobała się osobom przeciwnym cudzoziemcom – mówi Grzegorz Tokarski.

Jacek Piechota prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Ze względu na starzenie się społeczeństwa, emigrację polskich obywateli do innych krajów Unii Europejskiej oraz dynamiczne tempo rozwoju polskiej gospodarki, których konsekwencją jest zwiększające się zapotrzebowanie na kadry pracownicze, stworzenie spójnej polityki migracyjnej państwa nosi priorytetowy charakter. Ułatwienie drogi do legalizacji pobytu i pracy w RP, udrożnienie dotychczasowej infrastruktury administracyjnoprawnej, skrócenie ścieżki do uzyskania pobytu stałego i obywatelstwa przez cudzoziemców, zwłaszcza podejmujących długoterminową pracę w Polsce bądź będących absolwentami polskich uczelni, będzie miało pozytywny wpływ na kształtowanie się polskiego rynku pracy i zaspokojenie potrzeb pracodawców. Ważna jest też optymalizacja procesu integracji społecznej poprzez aktywizację samych migrantów, jak i społeczeństwa przyjmującego z poszanowaniem praw i tożsamości kulturowej obu stron.

Projekt polityki migracyjnej zakłada utworzenie rejestru cudzoziemców z informacjami rozproszonymi dotąd w wielu urzędach. Pozwoli to śledzić pobyt każdego cudzoziemca przyjeżdżającego do Polski. Z dokumentu wynika też chęć reglamentowania nie tylko tego, kto przyjedzie do nas do pracy i gdzie będzie zatrudniony, ale także tego, kto sprowadzi cudzoziemca do naszego kraju.

Czytaj także:

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja
Sądy i trybunały
Bezsilność Trybunału rośnie. Uchwała naprawcza Sejmu ponad wyrokiem TK
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Podatki
Uparty obdarowany zapłaci podatek, bo nie chciał pokazać wydruku z konta
Materiał Promocyjny
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Sądy i trybunały
Sędzia, który kradł pendrive'y nadal w zawodzie. Zarabia 10 tys. zł miesięcznie
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów