Narodowy Bank Polski wypracował w 2020 roku zysk w kwocie 9 344 061 479,83 zł. Zgodnie z ustawą o NBP, ubiegłoroczny zysk podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa w wysokości 8 876 858 405,84 zł oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5 proc. zysku) w kwocie 467 203 073,99 zł – informuje NBP.

W ustawie budżetowej wpływy z zysku NBP zaplanowano na 1,3 mld zł, wpłata większa od planu powinna pozytywnie wpłynąć na wynik budżetu. Po maju – jak ostatnio informował premier Mateusz Morawiecki – w kasie państwa było ponad 9 mld zł nadwyżki, a po kwietniu – także 9,1 mld zł na plusie. Na cały 2021 r. limit deficytu przewidziano na 82,3 mld zł.