W styczniu dochody budżetu państwa wyniosły 40,7 mld zł i były o 0,4 mld zł, tj. 1 proc. wyższe niż rok wcześniej. - Mimo ograniczeń związanych z pandemią, wpływy do budżetu pozostają na stabilnym poziomie – zaznacza resort finansów w komunikacie.

Dochody podatkowe wyniosły 39,2 mld zł i były wyższe o 1,9 mld zł. tj. 5 proc. rok do roku. Dochody z VAT wzrosły o ok. 6,5 proc. (wyniosły ok. 23,3 mld zł), z PIT – o 11,5 proc. (ok. 7 mld zł), z CIT – o 10,4 proc. (ok. 3,5 mld zł.). Tylko z akcyzy spadły rok do roku o 11,1 proc. (sięgnęły 4,7 mld zł). Niższe były także dochody niepodatkowe aż o 52,1 proc. i wyniosły ok. 1,4 mld zł.

Wykonanie wydatków budżetu państwa po pierwszym miesiącu 2021 r. wyniosło 34 mld zł. W stosunku stycznia 2020 r. wydatki były niższe o 2,8 mld zł, tj. 7,7 proc.

Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z niższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 2,7 mld zł) wynikające z bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające, na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 0,4 mld zł) oraz z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 0,4 mld zł). Jednocześnie wykonanie w ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego było wyższe o 0,5 mld zł – wylicza resort.

Na koniec stycznia budżet zanotował 6,6 mld zł nadwyżki wobec limitu 83 mld zł na cały rok.