Duże kłopoty rosyjskiego budżetu. Coraz mniej pieniędzy z ropy i gazu

Rosyjska Duma, czyli izba niższa parlamentu, zatwierdziła projekt budżetu na rok 2023 lata i projekcję na lata 2024 – 2025. Nie ma w nim jakiejkolwiek wzmianki o wydatkach na wojnę.

Publikacja: 24.11.2022 14:44

Duże kłopoty rosyjskiego budżetu. Coraz mniej pieniędzy z ropy i gazu

Foto: AFP

Dochody budżetowe mają wynieść w 2023 r. 26,13 bln rubli (416 mld euro), czyli 17,4 proc. PKB. Według przewidywań w 2024 r. wzrosną one do 27,24 bln rubli, czyli 17,1 proc. PKB, a w 2025 r. do 27,979 bln rubli — 16,4 PKB. Spadać mają przychody z wydobycia ropy i gazu. W 2023 wyniosą one 8,939 bilionów rubli (6 proc. PKB) rok później — 8,656 bilionów rubli (5,4 proc.) PKB i 8,489 bilionów rubli, czyli już tylko 5 proc PKB, w kolejnych latach.

Wydatki w 2023 roku wyniosą 29,056 bilionów rubli, czyli 19,4 proc. PKB i wzrosną do 29,433 bilionów rubli (18,4 proc. PKB) w 2024 roku i 29,244 bln rubli, czyli 17,1 proc. PKB w 2025 roku.

Bardzo optymistycznie szacowany jest deficyt. Oczekuje się, że wyniesie on wyniesie 2,925 biliona rubli, czyli jedynie 2 proc. PKB w 2023 roku i w kolejnych latach będzie on spadał odpowiednio do 1,4 proc. i 0,7 proc. PKB.

Czytaj więcej

To może pogrążyć rosyjską gospodarkę. Ekspertka recenzuje plany nowych sankcji

Przyszłoroczny PKB ma wynieść 149,949 bln rubli, co oznacza spadek o 0,8 proc. w porównaniu z 2022 (który zmniejszy się o ok 3,5 proc.) o 0,8 proc., ale potem ma już rosnąć w kolejnych latach o 2,6 proc. rocznie. Wzrośnie także dług publiczny z 20,1 bln rubli na 1 stycznia 2024 do 24,994 bln w 2026. Rosjanie zamierzają również zadłużać się zagranicą. Ten dług w 2023 wyniesie 63,4 mld euro na 1 stycznia 2024, a rok później 63,1 mld euro. Inflacja będzie utrzymywana w ryzach. Wyniesie 5,5 proc w 2023 i po 4 proc w dwóch kolejnych latach.

Fundusz Majątku Narodowego wyniesie 8,987 bln rubli, czyli 6 proc. PKB na początku 2023 roku, następnie 6,253 bln rubli, czyli 3,9 proc. PKB na początku 2024 roku i 5,947 bln rubli i 3,5 proc. PKB na początku 2025 roku. Spadek kwoty jaką dysponuje fundusz, to efekt zachodnich sankcji. Rząd wprowadził także poprawkę pozwalającą na pozostawienie depozytu podporządkowanego w wysokości 100 mld rubli wystawionego VTB w 2014 roku z Funduszu Majątku Narodowego w celu finansowania projektów infrastrukturalnych, nawet jeśli VTB miałby kłopot z finansami.

Duma zatwierdziła jednocześnie poprawkę przyznającą rządowi możliwość wymiany euroobligacji denominowanych w walutach obcych na nowe federalne obligacje pożyczkowe o wartości nominalnej do 800 mld rubli w 2023 r. Rządowe papiery wartościowe denominowane w walutach obcych będą wymieniane jednak tylko na ruble - denominowane papiery wartościowe o takim samym lub dłuższym terminie zapadalności. Obligacje byłyby wymieniane według ich wartości rynkowej, która zostanie ustalona przez rząd i w porozumieniu z posiadaczami obligacji.

Czytaj więcej

Rosja zwiększy wydatki na wojsko kosztem gospodarki, edukacji i służby zdrowia

Zatwierdzone zmiany przewidują również dodatkową alokację 1,742 mld rubli w 2023 roku dla Alfa-Banku, Sberbanku, RusAgu, VTB i Gazprombanku na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu pożyczek udzielonych rosyjskim organizacjom realizującym projekty informatyczne. Ponadto banki te otrzymają w 2023 r. 3 mld rubli na zrekompensowanie strat na kredytach udzielonych firmom na refinansowanie zadłużenia oraz 636 mln rubli na zrekompensowanie kredytów dla sektora e-commerce na refinansowanie zadłużenia.

Ponadto planowane jest przeznaczenie 1,593 mld rubli dla instytucji finansowych w 2023 roku i 2,585 mld rubli w 2024 roku w ramach programu preferencyjnych pożyczek na import priorytetowy.

Zakłada się, że w 2023 roku, decyzją rządu, budżet federalny może dokapitalizować Koleje Rosyjskie JSC kwotą do 27,28 mld rubli pod warunkiem otrzymania przez budżet federalny dotacji w określonej wysokości z budżetu Moskwy na projekty rozwoju transportu centralnego, w szczególności kolei średnicowych instytucji finansowych.

Planowane jest dofinansowanie Rostec, w tym na późniejsze dokapitalizowanie United Aircraft Corporation w wysokości 4,7 mld rubli w 2023 r., tak aby firma była w stanie zapewnić zdolność do lotu rosyjskiej floty.

Czytaj więcej

Turkmenistan może stać się groźnym rywalem Rosji na rynku gazu

Wsparcie państwa dla organizacji w celu zrekompensowania części odsetek od kredytów eksportowych i innych ekonomicznie podobnych instrumentów finansowych oraz zrekompensowania części składki ubezpieczeniowej w ramach umów ubezpieczenia kredytów eksportowych wyniesie 23 mld rubli w 2023 r., 30 mld rubli w 2024 r. 9 miliardów rubli w 2025 roku.

Wsparcie państwa dla rosyjskich organizacji przemysłowych w celu zrekompensowania kosztów transportu produktów przemysłowych wyniesie 25,4 mld rubli w 2023 roku i 26,2 mld rubli w 2024 roku.

Rządowe poprawki przewidują również przeznaczenie około 6 mld rubli dotacji budżetowych na rozwój infrastruktury tankowania sprężonego gazu ziemnego w Rosji w latach 2023-2025, w tym 1,23 mld rubli w 2023 r., 2,212 mld rubli w 2024 r. i 2,46 mld rubli w 2025 r.

Duma zarekomendowała również w projekcie uchwały budżetowej, aby rząd przedstawił propozycje wykorzystania sald na rachunkach korporacji i spółek państwowych, spółek publicznych i osób prawnych otrzymujących dotacje z budżetu federalnego, w tym dochodów uzyskanych z lokowania tych sald na rachunkach depozytowych oraz, jeśli to konieczne, zmiany przepisów w tej dziedzinie.

Czytaj więcej

Exodus firm z Rosji trwa. Polska w światowej czołówce

Dochody budżetowe mają wynieść w 2023 r. 26,13 bln rubli (416 mld euro), czyli 17,4 proc. PKB. Według przewidywań w 2024 r. wzrosną one do 27,24 bln rubli, czyli 17,1 proc. PKB, a w 2025 r. do 27,979 bln rubli — 16,4 PKB. Spadać mają przychody z wydobycia ropy i gazu. W 2023 wyniosą one 8,939 bilionów rubli (6 proc. PKB) rok później — 8,656 bilionów rubli (5,4 proc.) PKB i 8,489 bilionów rubli, czyli już tylko 5 proc PKB, w kolejnych latach.

Wydatki w 2023 roku wyniosą 29,056 bilionów rubli, czyli 19,4 proc. PKB i wzrosną do 29,433 bilionów rubli (18,4 proc. PKB) w 2024 roku i 29,244 bln rubli, czyli 17,1 proc. PKB w 2025 roku.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Budżet i podatki
Mocno przepłacamy za "równoległy budżet". Ekonomiści: przywróćmy normalność
Budżet i podatki
Luka VAT znów rośnie. Wróciły mafie?
Budżet i podatki
Rośnie dziura w budżecie Rosji. Będą wyższe podatki
Budżet i podatki
Budżet ma być przejrzysty i zrozumiały. Czy pomoże w tym Rada Fiskalna?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Budżet i podatki
Gabinet premiera Donalda Tuska na razie bardziej rozrzutny niż oszczędny?
Budżet i podatki
Miliarderzy uciekają z Wielkiej Brytanii przed podatkami