Indeks nastrojów obliczany przez Komisję Europejską wzrósł w tym miesiącu do 103,5 pkt ze 102,6 w poprzednim miesiącu. Był to czwarty z rzędu wzrost. Większy optymizm wystąpił zarówno w przemyśle, sektorze usługowym jak i wśród konsumentów. Wprawdzie te wyniki razem z innymi raportami wskazują na lekkie ożywienie gospodarki po słabym zakończeniu minionego roku, ale nie musi to w pełni odzwierciedlać obecnej sytuacji. W czwartek Credit Suisse obniżył prognozę globalnego wzrostu gospodarczego w tym roku do 2,2 proc. z 2,6 proc. Dla strefy euro bank przewiduje wzrost PKB o 0,5 proc.

Komisja Europejska przeprowadzała swoją ankietę w dniach od 3 do 20 lutego. W tym okresie drugi miesiąc z rzędu poprawiły się nastroje w przemyśle, a wskaźnik zamówień wzrósł najbardziej od 2,5 roku. Sektor usługowy spodziewa się stabilnego popytu, a gospodarstwa domowe liczą na ożywienie koniunktury.

Wskaźnik nastrojów wzrósł w Holandii, Francji i Hiszpanii, a także w niewielkim stopniu w Niemczech.