Rosja nadal produkuje miliarderów dolarowych, pomimo stagnacji gospodarczej i spadku poziomu życia ludności, której realne dochody w ciągu ostatnich 8 lat zmniejszyły się o średnio 10 proc. Pół tysiąca rosyjskich bogaczy posiada majątek o wartości 640 miliardów dolarów, posiadając 40 procent wszystkich aktywów finansowych w Rosji, obliczyli analitycy z Boston Consulting Group (BCG), których wyniki cytuje gazeta RBK.

Oznacza to ni mniej, ni więcej, że majątek mniej niż 0,0001 procenta dorosłej populacji Rosjan przekroczył rezerwy międzynarodowe Rosji, którymi zarządza bank centralny (605,9 mld dol.), a także oszczędności wszystkich obywateli trzymane w bankach (łącznie 32,9 bln rubli lub 455,6 mld dół).

Można też podać inne szokujące porównania - majątek pięciuset najbogatszych Rosjan (46,2 bln rubli) jest dwukrotnie większy od rocznej wielkości budżetu federalnego (22,6 bln rubli) i o 15 proc. przekracza roczne dochody całego systemu budżetowego kraju (w tym regiony i fundusze pozabudżetowe), które szacuje się na około 40 bilionów rubli.

Milionerów dolarowych jest obecnie w Rosji 57 tys., a ustalone trendy pozwalają przewidywać, że za pięć lat będzie ich ponad 75 tys., choć ich udział w rosnącej wielkości kapitału prywatnego w kraju pozostanie niezmieniony - ocenił Siergej Iszakow, dyrektor zarządzający i partner BCG w Moskwie.

BCG szacuje całkowitą wielkość prywatnego majątku w Rosji na koniec 2020 roku na 4,1 biliona dolarów. Z tego 1,6 biliona dolarów przypada na aktywa finansowe - gotówkę, depozyty, obligacje, akcje, plany emerytalne. Ich wielkość w latach 2019-20 rosła w średnim tempie 13 proc. rocznie, co jest wyższe niż zarówno wskaźniki dla regionu Europy Wschodniej (+12 proc.) jak i średnia światowa (8,3 proc.).

Aktywa rzeczowe rosyjskich bogaczy – nieruchomości, grunty, środki trwałe – rosną w średnim tempie 9,1% rocznie i osiągnęły 2,8 biliona dolarów.

Zobowiązania sektora prywatnego (głównie zadłużenie) szacowane są przez BCG na 0,3 bln dol., a ich średnie tempo wzrostu w ciągu ostatnich pięciu lat wynosi 11,9 proc.

Światowe bogactwo finansowe pod koniec 2020 r. osiągnęło rekordowy poziom 250 bilionów dolarów dzięki wzrostowi oszczędności gospodarstw domowych i bezprecedensowym zastrzykom ze strony banków centralnych, rozproszeniu rynków akcji i umożliwiło rządom uruchomienie programów pomocowych na dużą skalę.

BCG prognozuje, że w ciągu najbliższych pięciu lat regiony Ameryki Północnej, Azji (z wyłączeniem Japonii) i Europy Zachodniej będą generować głównie globalne bogactwo finansowe: będą odpowiadać za 87 proc. wzrostu aktywów finansowych na świecie w okresie do 2025 r.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ