Tak przedsiębiorstwa korzystają na wejściu do UE

Od wstąpienia do UE w Polsce wzrosła liczba firm i ich znaczenie dla gospodarki. Liczba eksporterów urosła o przeszło połowę. Pomagają programy i fundusze unijne.

Publikacja: 10.07.2024 04:30

Polska jest na piątym miejscu w UE pod względem liczby firm. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców spad

Polska jest na piątym miejscu w UE pod względem liczby firm. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców spadamy na odległe miejsce

Foto: AdobeStock

Z okazji 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała raport o stanie przedsiębiorczości w Polsce. Z raportu wynika m.in., że od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej liczba przedsiębiorstw w Polsce systematycznie rośnie. W 2004 r. w naszym kraju działało 1,7 mln firm, a w 2022 r. było już ich prawie 2,7 mln.

Polska jest piąta w UE z najwyższą liczbą firm po Francji (4,84 mln), Włoszech (4,52 mln), Hiszpanii (3,33 mln), Niemczech (3,22 mln). Jeśli jednak przeliczyć liczbę firm na 1000 mieszkańców, spadamy aż na 22. miejsce w Unii. Nasz wynik to 70, tymczasem liderującej Holandii – 138. Na końcu są Niemcy (40).

Przedsiębiorstwa działające w Polsce wytwarzają obecnie blisko dwie trzecie naszego PKB (67,9 proc.). Największy wkład mają mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które generują blisko co drugą złotówkę PKB (45,3 proc.). Na przestrzeni lat 2004–2022 sytuacja finansowa polskich firm bardzo się zmieniła. Przychody przedsiębiorstw niefinansowych zwiększyły się nominalnie 3,6-krotnie (do 7,9 bln zł), produkcja – 3,4-krotnie (do 5,8 bln zł), a wartość dodana – 3,3-krotnie (do 1,9 bln zł).

Czytaj więcej

Wakacyjna ofensywa dotacyjna dla firm

PARP zauważa też, że wszystkie grupy przedsiębiorstw istotnie zwiększyły swoje nominalne przychody rok do roku: mikrofirmy o 24,4 proc., małe – o 20,4 proc., średnie – o 27 proc., a duże – o 27,7 proc., jednak biorąc pod uwagę inflację, wzrost realny nie był aż tak duży.

Od 2005 r. polski eksport wyrobów i usług wzrósł realnie trzykrotnie, do ponad 2 bln zł w 2022 r. Liczba eksporterów wyrobów wzrosła w latach 2007–2022 o 57 proc., a liczba eksporterów usług zwiększyła się w latach 2010–2022 o 69 proc. – Niestety, liczba polskich przedsiębiorstw zajmujących się eksportem lub importem jest nadal niska – ocenia PARP. W 2022 r. tylko 4,8 proc. firm w Polsce (czyli 113,9 tys.) sprzedawało wyroby za granicę, a zaledwie 0,85 proc. (19,9 tys.) – usługi.

W rozwoju firm, także eksportowych, pomagają programy i fundusze unijne. – W ramach realizacji programów na lata 2021–2027 (w tym KPO) w bieżącym roku planowane jest ogłoszenie łącznie 24 naborów na ponad 6 mld zł dofinansowania – mówi Katarzyna Duber-Stachurska, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z raportu o polskiej przedsiębiorczości wynika też, że od czasu wejścia Polski do UE znacznym przeobrażeniom uległa struktura branżowa firm z sektora MŚP. Wzrósł udział sektora usługowego (z 42,8 proc. do 55,2 proc.) oraz budowlanego (z 9,3 proc. do 15,5 proc.). Zmniejszył się udział przedsiębiorstw handlowych (z 35,7 proc. do 20 proc.) i przemysłowych (z 12,2 proc. do 9,3 proc.).

Na przestrzeni lat obserwujemy także postęp w innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej. Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych wzrósł w latach 2006–2022 z poziomu 22,5 do 32,5 proc.

Bardzo duża zmiana nastąpiła także w obszarze aktywności przedsiębiorstw, jeśli chodzi o korzystanie z technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. W 2004 r. 28 proc. firm miało szerokopasmowy dostęp do internetu, w 2023 r. było ich już 98,7 proc.

Udział przedsiębiorstw dysponujących własną stroną internetową zwiększył się w ciągu ostatnich 20 latach z 44 do 67,3 proc. Z kolei w obszarze wykorzystania sieci komputerowych do otrzymywania zamówień – z 4 proc. w 2004 r. do 18 proc. w 2022 r.

Polska Wschodnia to makroregion, który przez lata odstawał pod wieloma względami od średniej krajowej m.in. najniższym PKB na mieszkańca wynoszącym w 2024 r. w poszczególnych województwach makroregionu od 35 do 39 proc. średniej dla 27 krajów Unii Europejskiej. Według danych za 2022 r. ten odsetek wynosi już od 55 do 59 proc. unijnej średniej.

– Od czasu akcesji Polski do UE w ramach kolejnych programów ten region otrzymuje wsparcie na rozwój z funduszy europejskich, m.in. za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ciągu 20 lat przyznaliśmy blisko 20 mld zł dofinansowania dla firm, samorządów, instytucji wspierających innowacje w regionie – komentuje Katarzyna Duber-Stachurska.

Z okazji 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała raport o stanie przedsiębiorczości w Polsce. Z raportu wynika m.in., że od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej liczba przedsiębiorstw w Polsce systematycznie rośnie. W 2004 r. w naszym kraju działało 1,7 mln firm, a w 2022 r. było już ich prawie 2,7 mln.

Polska jest piąta w UE z najwyższą liczbą firm po Francji (4,84 mln), Włoszech (4,52 mln), Hiszpanii (3,33 mln), Niemczech (3,22 mln). Jeśli jednak przeliczyć liczbę firm na 1000 mieszkańców, spadamy aż na 22. miejsce w Unii. Nasz wynik to 70, tymczasem liderującej Holandii – 138. Na końcu są Niemcy (40).

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Wiadomo już, czy Sekwana nadaje się do pływania. Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich zdecydowali
Biznes
Pierwsza od siedmiu lat awaria rakiety Muska. Może spłonąć 20 satelitów
Biznes
Niemcy chcą się pozbyć chińskich gigantów z sieci 5G. Stają do walki z Huawei i ZTE
Biznes
UE chce, by dane napędzały biznes. Ale polskie firmy mają obawy
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Biznes
„Efekt Hollywood” bije w polskie kina: dwa kwartały spadków
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą