"Departament Budżetowy KRRiT poinformował mnie, że wczoraj na rachunek bankowy KRRiT wpłynęła wyegzekwowana przez Urząd Skarbowy kara pieniężna w wysokości 550 000 zł od TVN SA za emisję filmu "Bielmo. Franciszkańska 3" – informuje Maciej Świrski.

6 marca 2023 r. w TVN24 wyemitowany został dokument Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3", w ramach serii reportaży "Bielmo". Padła w nim teza, że św. Jan Paweł II, gdy był krakowskim metropolitą, wiedział o przypadkach molestowania seksualnego przez księży, ale ukrywał te informacje.

KRRiT po emisji reportażu "Franciszkańska 3" w TVN

"Po emisji reportażu do Krajowej Rady wpłynęła rekordowa w historii KRRiT liczba skarg" – podała KRRiT w komunikacie. Zarejestrowano 6058 wystąpień, które dotarły do KRRiT za pomocą maili, formularzy ze strony internetowej, zgłoszeń przez platformę ePUAP i tradycyjnych listów.

Czytaj więcej

Wysoka kara finansowa dla TVN za reportaż "Franciszkańska 3" o Karolu Wojtyle

"W toku postępowania wyjaśniającego, wszczętego przez KRRiT, eksperci potwierdzili, iż materiał nie spełnia kryteriów reportażu oraz standardów etyki dziennikarskiej" – tłumaczy KRRiT. Zaznaczono, że ""w audycji oparto się na materiałach Służby Bezpieczeństwa okresu PRL (donosy uzyskiwane przez SB) i nie sprawdzono innych zbiorów dokumentacyjnych. Nie przeprowadzono wnikliwej kwerendy, nie powiązano wydarzeń, a całą narrację dopasowano do postawionej wcześniej tezy. Analiza materiału wykazała występowanie w audycji treści sprzecznych z prawem i dobrem społecznym, godzących w uczucia religijne, w tym konkretnym wypadku katolików i dezinformujących opinię publiczną"