Prędzej czy później niemal każda organizacja napotka incydent – rozumiany jako atak hakerski, ransomware czy innego rodzaju złośliwe oprogramowanie, a od sposobu reakcji na takie zdarzenie zależeć będzie skala szkód, jakie ów incydent wyrządzi. Dobrze przygotowana procedura reagowania na incydent pozwoli zminimalizować szkody i umożliwi sprawną realizację obowiązków określonych przepisami prawa.

Moment, w którym kierownictwo organizacji uświadamia sobie, że ma do czynienia z incydentem z zakresu cyberbezpieczeństwa, jest kluczowy dla całej obsługi takiego zdarzenia, gdyż już od tej chwili powinny zostać wdrożone pierwsze kroki związane z ograniczeniem skutków zaistniałej sytuacji (np. odcięciem dostępów) i jej wyjaśnieniu. Najlepszym sposobem na uniknięcie nerwowych działań jest opisanie krok po kroku czynności, jakie mają zostać podjęte w związku z incydentem. Dobra procedura reagowania na incydent jako dokument, nie jest dziełem jednej osoby, ale tworzona jest wspólnie z osobami, które w razie konieczności taką procedurę będą wdrażały.