Dziś na rynek trafiła informacja, że Vercom, spółka z giełdowej grupy R22, szykuje się do rozpoczęcia IPO. Debiut związany będzie z emisją nowych akcji oraz częściową sprzedażą papierów przez obecnych akcjonariuszy. Przy czym większościowy akcjonariusz – czyli R22 - nie zamierza uczestniczyć w ofercie. Deklaruje, że zachowa swój pakiet. Prospekt emisyjny Vercomu został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego w grudniu 2020 r. Pekao Investment Banking pełni rolę globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu, a mBank współkoordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu. Z kolei BM Pekao jest współprowadzącym księgę popytu, a Haitong Bank - współmenedżerem. Vercom jest beneficjentem pandemii i rosnącej popularności e-commerce. Spółka tworzy platformy komunikacyjne w chmurze.

W ostatnich miesiącach na rynku IPO widać duże ożywienie, które trwa od czasu zeszłorocznej oferty publicznej Allegro. Obecnie w trakcie jest IPO biotechnologicznej spółki Captor Therapeutics, a w KNF jest siedem prospektów emisyjnych debiutantów. Mowa tu m.in. o Canal+ Polska, Emitelu, Vercomie, grupie Shoper, Cavatina Holding i Big Cheese Studio. O złożeniu prospektu poinformowała też Onde, czyli spółka zależna giełdowego Erbudu. Choć w tym wypadku debiut nie jest przesądzony – jest jedną z rozważanych opcji pozyskania kapitału.

Ponadto w KNF są też prospekty spółek już notowanych, które szykują się do emisji akcji (m.in. Celon Pharma).