Wydarzenie, w którym udział wzięło ponad 230 studentów z około 30 uczelni, miało na celu przybliżenie zawodu biegłego rewidenta, jego kompetencji oraz roli na rynku kapitałowym.

– Poza nadzorem rynku audytu w Polsce PANA realizuje również cele edukacyjne, w które wpisuje się wspomniana konferencja. Docierając do młodego pokolenia, do przyszłych ekonomistów, promujemy zawód biegłego rewidenta oraz jego najlepsze wzorce profesjonalne i etyczne. Podkreślamy, że ma on kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Zwłaszcza teraz jest to zawód z doskonałymi perspektywami. Mimo technologicznej rewolucji biegły rewident, jego etyka i zawodowy sceptycyzm pozostaną niezastąpione – stwierdził Marcin Obroniecki, prezes PANA.

Uczestnikiem konferencji była prof. dr hab. Anna Karmańska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która jest jednocześnie przewodniczącą powołanej przez ministra finansów Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Dzięki temu uczestnicy mogli m.in. dowiedzieć się, jak wygląda sam egzamin oraz jakie wymogi należy spełniać, by do niego przystąpić.

Wydarzenie przeznaczone było głównie dla studentów kierunków ekonomicznych. Patronem medialnym konferencji były dzienniki „Rzeczpospolita” i Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.