Zaproszenie do przetargu (dziś miało odbyć się otwarcie kopert) MSP ogłosiło na początku kwietnia 2011 r. Do nabycia przez potencjalnego inwestora było 3,825 mln akcji imiennych, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego Polmosu Józefów. Inwestorów nie skusiło nawet obniżenie ceny za Polmos.

W poprzednim przetargu na Polmos w Józefowie, który odbył się w połowie 2010 r.  ministerstwo chciało za jeden walor 5,56 zł. W ostatnim cena za jedną akcję wynosiła 4,73 zł.

Jak ustaliliśmy, obecnie w MSP trwają analizy dotyczące przyszłości polmosu. Nie jest wykluczone, że decyzja w tej sprawie zapadnie w przyszłym tygodniu.

W 2009 r. Polmos Józefów miał prawie 6 mln zł straty netto, przy przychodach na poziomie ok. 192 mln zł. Firma zatrudniała wówczas 174 osoby.

Polmos Józefów i Polmos Bielsko — Biała to dwie ostatnie wytwórnie wódki w Polsce, które przetrwały przedłużający się proces prywatyzacji.