- Polityka dywidendowa zakłada pozostawienie zysków w spółce przez kolejne trzy lata, więc innej rekomendacji zarząd wydać nie mógł - zastrzega.

WZA Bogdanki zadecydowało w ostatnich dniach o wypłacie 1,4 zł dywidendy na akcję, choć zarząd spółki nie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku za 2010 roku. Wniosek o wypłatę w formie dywidendy 1,40 zł na jedną akcję, złożył wcześniej PTE PZU.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" miała w I kw. 2011 r. blisko 36 mln zł zysku netto wobec 52,7 mln zł w analogicznym okresie 2010 r. Jak wyjaśnia Mirosław Taras,  wynik tego kwartału chociaż jest nieco gorszy niż analogiczny w tym samym okresie 2010 r., to spadek był oczekiwany.

- Dane za pierwsze miesiące są prezentowane na tle wyjątkowo korzystnego okresu w 2010 r. - wyjaśnia. - Pierwsze trzy kwartały 2011 r. będą nieco gorsze niż ten sam okres 2010 r., natomiast w czwartym kwartale nastąpi odrabianie zaległości - dodaje szef Bogdanki.