Dotychczas jak informuje ARiMR finansowe wsparcie za 2013 rok w wysokości 1,1 mld złotych otrzymało 642 tysiące rolników.

To już niemal koniec wypłat dla rolników z tego sektora, bo ogółem po wsparcie w kraju zgłosiło się 726 tysięcy rolników, którzy potrzebują wsparcia ze względu na niesprzyjające warunki i tereny dla upraw oraz hodowli.

Tam właśnie czyli na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania najczęściej panują trudne warunki klimatyczne, opady deszczu są zbyt duże lub zbyt małe, ukształtowanie terenu jest bardzo niekorzystne m.in. ze względu na góry, a także niska jakość gleb.

Właśnie ze względu na tak trudne warunki rolnicy, którzy prowadzą tam gospodarstwa otrzymują dodatkową unijną pomoc.

W Polsce około połowa gruntów użytkowanych rolniczo znajduje się na tzw. obszarach ONW.