Zarządzająca infrastrukturą torową spółka Polskie Linie Kolejowe (PLK) podpisała umowę, która umożliwi realizację inwestycji. W przyszłym roku ma być gotowe studium wykonalności, które pozwoli przygotować i przeprowadzić prace budowlane na torach biegnących w kierunku granicy.

Modernizacja obejmie linie kolejową na długości ok. 60 kilometrów. Połączą Białystok z granica Białorusi poprzez Sokółkę i Kuźnicę Białostocką. Prace pozwolą zwiększyć prędkość pociągów oraz liczbę wagonów w składach. Wzmocnienie torów oraz wiaduktów umożliwi zwiększenie ciężaru ładunków przypadających ma każdy wagon o 10 ton. Szybkość przejeżdżających linią składów wzrośnie dwukrotnie – z obecnych 60 do 120 kilometrów na godzinę.

Najpierw musi być przygotowane studium wykonalności inwestycji. Przygotuje je konsorcjum firm Tec Cuatro, TRN i Ingenieria y Planificacion de Infraestructuras. Dokument, którego przygotowanie będzie kosztować 1,2 mln złotych (zapłaci za niego zarząd województwa podlaskiego), ma być gotowy w kwietniu przyszłego roku. Ma określić cztery warianty robót, a także koszt przedsięwzięcia oraz jego zakres. Wtedy PLK dokona wyboru najkorzystniejszego rozwiązania, które pozwoli na rozpoczęcie prac projektowych, a następnie budowlanych. Szacuje się, że modernizacja torów w kierunku Białorusi pochłonie ok. 200 milionów złotych.

Trasa z Białegostoku do Kuźnicy jest jedna z kluczowych inwestycji kolejowych, jakie znalazły się w Kontrakcie Terytorialnym województwa podlaskiego na lata 2014-2023. Kolejne przedsięwzięcia modernizacyjna na kolei to inwestycje na liniach Białystok-Bielsk Podlaski, granica województwa - Czeremcha-Hajnówka i Lewki-Hajnówka.

Najważniejszą inwestycją kolejową regionu jest natomiast modernizacja międzynarodowej trasy Rail Baltica pomiędzy Warszawą a Białymstokiem. Polski odcinek jest częścią transeuropejskiego korytarza transportowego, łączącego Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn oraz Helsinki. Już rozpoczęły się prace na mazowieckiej części trasy, a w przyszłym roku na odcinku Warszawa Rembertów–Tłuszcz-Sadowne prędkość pociągów osobowych zwiększy się ze 120 do 160 km/h. Oznacza to skrócenie czasu przejazdu o blisko pół godziny. By przyspieszyć inwestycję PLK zdecydowało się całkowicie wyłączyć z ruchu pociągów odcinek Tłuszcz-Sadowne i zorganizować komunikacje zastępczą.

Koniec remontu całego połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą a Białymstokiem, nastąpi jednak za ok. pięć lat. Linia Sadowne-Białystok będzie remontowana dopiero z pieniędzy nowej perspektywy. W sumie remont poprawi przepustowość trasy i jakość połączeń w ruchu międzynarodowym.

W nowej unijnej perspektywie PLK zainwestuje na Podlasiu blisko 6 mld zł. W planach jest m.in. modernizacja kilkunastu odcinków szerokotorowych. Pozwoli to wjeżdżać do Polski większej liczbie pociągów o długości ponad 600 metrów, a w rezultacie zwiększy liczbę przeładunków po polskiej stronie granicy.