Tak uważa aż 71 proc. klientów operatorów sieci komórkowych, a tylko co dziesiąty jest zdania, że to stali klienci są lepiej traktowani niż nowi. Bardzo podobnie sytuacja wygląda w przypadku telewizji kablowej i satelitarnej – tutaj odsetek osób przekonanych o równym traktowaniu klientów jest nieco wyższy, ale i tak wynosi zaledwie 22 proc.

Jak zauważają autorzy badania, różnicę w podejściu do klienta w największym stopniu zauważają osoby po 40 roku życia oraz posiadające wykształcenie wyższe. W przypadku sieci komórkowych są to klienci w wieku od 40 do 54 lat, natomiast w przypadku telewizji to osoby z najstarszej grupy wiekowej, mające od 55 do 66 lat.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 14-23 kwietnia 2017 r. za pomocą ankiety internetowej na stronie www.epanel.pl, którą wypełniło 1000 osób.

- Umowy z operatorami są zazwyczaj zawierane na okres 2 lat, co oznacza, że dany operator ma właśnie taki czas na zbudowanie lojalności klienta i spowodowanie, że będzie on zadowolony z usług i przedłuży umowę. Nasz sondaż pokazuje jednak, że klienci mają poczucie, że stosunek operatorów do nich jest dużo lepszy przed podpisaniem umowy niż po – komentuje wyniki sondażu Adam Czarnecki, Wiceprezes ARC Rynek i Opinia.

- Zresztą doskonale widać to w strategii komunikacyjnej choćby operatorów telefonii komórkowej, które w większym stopniu bazują na podkreślaniu zalet przejścia do ich sieci niż pozostania z nimi przez kolejne lata – dodaje.