Czy ESG oznacza kres CSR? Czym różnią się te koncepcje?

– Umarł król, niech żyje król? Nic z tego! CSR i ESG to yin i yang – jedno nie może istnieć bez drugiego – wyjaśnia Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektor CSR w Grupie Veolia w Polsce, prezeska Fundacji Veolia Polska.

Publikacja: 14.03.2024 09:00

Spotkanie kawiarenek naprawczych w Poznaniu w ramach programu „NaprawiaMy z Veolią”

Spotkanie kawiarenek naprawczych w Poznaniu w ramach programu „NaprawiaMy z Veolią”

Foto: mat. pras.

Materiał partnera: Fundacja Veolia Polska

To pojęcia komplementarne: CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, obejmuje jakościowe działania firm w zakresie ich zobowiązań społecznych, zaś akronim ESG (środowisko, społeczeństwo, zarządzanie) określa punkt widzenia na te działania – pomaga je mierzyć i kwantyfikować. CSR odnosi się do sposobu, w jaki firmy prowadzą swoją działalność, uwzględniając kontekst, w jakim funkcjonują, i ich wpływ na społeczeństwo, środowisko naturalne i interesariuszy. Zaś ESG stanowi nie tylko narzędzie raportowania, ale jest także integralną częścią strategii biznesowych.

Dziś zarządzanie reputacją firmy odgrywa kluczową rolę w świecie biznesu. Klienci, inwestorzy i społeczność przywiązują dużą wagę do działań społecznie odpowiedzialnych podejmowanych przez firmy. A przedsiębiorstwa, które aktywnie angażują się w CSR, cieszą się większym zaufaniem oraz lepszą reputacją, co przekłada się na przewagę konkurencyjną. Jednocześnie współczesne inwestycje coraz częściej uwzględniają kryteria zrównoważonego rozwoju, a inwestorzy skupiają się na analizie ESG, by ocenić ryzyko inwestycyjne i długoterminową wartość przedsiębiorstw.

rp.pl

Ponadto CSR to nie tylko kwestia wizerunku, ale także sposób kreowania pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko naturalne. Firmy, które aktywnie angażują się w CSR, mogą przyczynić się do rozwiązania różnych problemów środowiskowych czy zmian klimatycznych. Poprzez inwestowanie w społeczne projekty, edukację i ochronę środowiska, firmy mogą stać się katalizatorem pozytywnych zmian w społeczeństwie.

– Jako Grupa Veolia w Polsce wierzymy, że społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko obowiązek, ale również szansa tworzenia pozytywnego wpływu na społeczność i środowisko, w którym działamy. Dlatego też aktywnie angażujemy się w działania CSR, ponieważ uważamy, że jest to niezmiernie ważne dla naszej misji i wartości jako organizacji. Działamy nie tylko, by rozwijać biznes, ale także, by wspierać społeczność poprzez różnorodne inicjatywy. Większość z tych działań realizujemy jako Fundacja Veolia Polska – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektor CSR w Grupie Veolia w Polsce, prezeska Fundacji Veolia Polska. – Jednym z naszych sztandarowych działań jest program kawiarenek naprawczych „NaprawiaMy z Veolią”. Ruch, zwany na świecie jako Repair cafés, w Polsce został wypromowany właśnie przez nas. Jesteśmy pierwszą firmą, która w sposób systemowy wspiera ruch kawiarenek naprawczych w Polsce. Jak to działa? Kawiarenki naprawcze to miejsca, jak sama nazwa wskazuje, w których ludzie z różnych środowisk mogą się spotkać i dać rzeczom drugie życie. W tym momencie w Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt takich punktów, a w planach mamy kolejne. Te miejsca nie tylko promują ideę zero waste, ale też pomagają ludziom integrować się poprzez wzajemną pomoc, a jednocześnie uczą dbania o planetę.

Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektor CSR w Grupie Veolia w Polsce, Prezeska Fundacji Veolia Polska.

Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektor CSR w Grupie Veolia w Polsce, Prezeska Fundacji Veolia Polska.

materiały prasowe

W Polsce, jak i w innych krajach, w ostatnich latach obserwujemy wzrost świadomości społecznej oraz zainteresowania kwestiami zrównoważonego rozwoju, co przekłada się na rosnące zaangażowanie firm w działania CSR. Według raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020” opracowanego przez Polską Radę Biznesu aż 94 proc. firm w Polsce deklaruje prowadzenie działań z zakresu CSR. Jest to wyraźny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Z kolei według raportu „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce 2019” przygotowanego przez Fundację CSR W Praktyce aż 68 proc. firm deklaruje prowadzenie działań na rzecz lokalnej społeczności, takich jak wsparcie dla szkół, placówek opiekuńczych czy organizacji charytatywnych. Istotnym obszarem działań CSR w Polsce są również inwestycje w ochronę środowiska. Według danych z raportu „CSR 2021 – raportowanie w Polsce” przygotowanego przez Deloitte aż 76 proc. firm deklaruje prowadzenie działań mających na celu redukcję negatywnego wpływu na środowisko naturalne, takich jak ograniczanie emisji gazów cieplarnianych czy efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi.

– Statutowym celem Fundacji Veolia Polska jest edukacja dotycząca transformacji ekologicznej. Cel ten realizujemy, inicjując i angażując się w programy, które koncentrują się na działaniach środowiskowych. Mamy na koncie projekt edukacyjny skierowany do studentów „Łódzka Akademia Młodych Liderów”, jesteśmy partnerem programów „Zamknij obieg, otwórz możliwości” i „Srebrne lisy internetu” oraz fundatorem interaktywnej wystawy w Łodzi „Ekoeksperymentarium” – wylicza Izabela Rakuć-Kochaniak.

Podsumowując, dane statystyczne jasno pokazują, że CSR nie tylko nie „umarł”, ale odgrywa coraz istotniejszą rolę w polskim biznesie, stając się integralną częścią strategii wielu firm. Rosnące zaangażowanie firm w działania społeczne, ochronę środowiska oraz transparentne raportowanie działań to pozytywne zjawisko, które przyczynia się do budowania zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego w Polsce. Działania te są kluczowe dla budowania społecznego kapitału oraz wzmocnienia więzi społeczności lokalnych.

Materiał partnera: Fundacja Veolia Polska

Biznes odpowiedzialny w Polsce
Transformacja ESG to szansa na budowanie przewag na rynku
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Regulacje ograniczą chęć pójścia na skróty
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Kapitał skręca w stronę ESG
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Troska o zrównoważony rozwój słabnie przy półce
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Biznes odpowiedzialny w Polsce
CSR to już nie tylko miły dodatek