Według Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego, stworzenie minimalnych reguł w zakresie tymczasowej pomocy prawnej jest kolejnym etapem w budowanie jednolitych gwarancji procesowych w postępowaniach karnych dla wszystkich państw UE. Wcześniej przyjęte dyrektywy dotyczyły m.in. prawa podejrzanego do tłumaczenia z języka obcego, prawa do informacji oraz prawa do adwokata w postępowaniu karnym.

Zaakceptowany przez LIBE projekt dyrektywy zakłada, że państwa członkowskie będą finansowały podejrzanym i oskarżonym wsparcie prawne. Takie rozwiązanie pozwoli na pełne korzystanie przez te osoby z prawa dostępu do pomocy profesjonalisty w postępowaniu karnym. Procedura ta będzie odnosiła się również do osób aresztowanych w ramach europejskiego nakazu aresztowania. Dyrektywa przewiduje równocześnie, że państwa będą mogły wprowadzić określone kryteria przyznawania takiego finansowania. Wszystkie decyzje co do finansowania, powinny być podejmowane bezzwłocznie, powinny uwzględniać potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, a w razie decyzji odmownej powinny podlegać zaskarżeniu.

Akceptacja tekstu dyrektywy została przyjęta entuzjastycznie przez członków Europejskiej Sieci Prawnej JUSTICIA. Wspólny komunikat w tej sprawie wydały organizacje pozarządowe z 17 krajów UE. Jedną z nich jest również Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

„Dzięki dyrektywie obywatele Unii Europejskiej będą mogli mieć poczucie, że niezależnie od tego, w którym kraju zostaną aresztowani lub zatrzymani, ich prawa w toku procesu karnego będą podlegały porównywalnej ochronie. Sposób wdrożenia dyrektywy zależeć będzie oczywiście od dobrej woli rządów państw członkowskich" – stwierdza adw. Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC.