Wynik odsetkowy grupy wyniósł 190,20 mln zł wobec 243,27 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 122,05 mln zł wobec 112,71 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jest to wynik gorszy od oczekiwań rynkowych których średnia wynosiła 6,8 mln zł zysku. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości od 5,0 mln zł straty do 27,5 mln zł zysku.

Analitycy spodziewali się, że wynik odsetkowy wyniósł od 100 do 165 mln zł przy konsensusie na poziomie 121,8 mln zł. Według nich, wynik z tytułu opłat i prowizji mógł sięgnąć od 85,4 do 124 mln zł, przy konsensusie na poziomie 112,9 mln.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku bank miał 65,96 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 377,85 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2009 roku bank miał 0,69 mln zł straty netto wobec 398,31 mln zł zysku rok wcześniej.