Rosyjskie banki w maju ponownie doświadczyły istotnego odpływu pieniędzy od ludności. W ciągu miesiąca klienci indywidualni wycofali ze swoich kont i lokat 479 mld rubli - poinformował Bank Rosji w raporcie „O rozwoju sektora bankowego”, cytowanym przez portal finanz.ru.

Dopełnieniem odpływu depozytów terminowych, który trwa niemal nieprzerwanie od jesieni ubiegłego roku, była redukcja rachunków bieżących. Zmniejszyły się o 287 miliardów rubli, a depozyty spadły o 192 miliardy rubli.

Majowy odpływ poprzedził znaczny napływ w kwietniu (o 942 mld rubli), kiedy część świadczeń socjalnych, w tym emerytur, została przesunięta z powodu długiego weekendu.

Niemniej jednak od początku roku saldo rosyjskiej bankowości jest ujemne: w ciągu pięciu miesięcy pieniądze ludności w bankach zmniejszyły się o 447 mld rubli (23,3 mld zł).

W obrocie w Rosji rośnie więc góra gotówki (+169 mld rubli od początku roku). Pieniądze wybierane z banków trafiają też na giełdę i na rynek nieruchomości. Wszystko to przez niską rentowność lokat, które przestały nie tylko zapewniać nawet minimalny zysk, ale też pokrywać inflację.

Zabierając pieniądze z kont, ludzie jednocześnie czerpią z systemu bankowego coraz więcej kredytów i pożyczek: w maju osoby fizyczne otrzymały 469 mld rubli nowych kredytów, których łączna wartość po raz pierwszy przekroczyła 22 bln rubli.

Od początku roku rosyjskie banki powiększyły swój portfel kredytowy w tempie dwucyfrowym (18 proc. w kwietniu i 20 pro w maju).

Rosyjską bankowość ratują lokaty państwa. Wielkość środków przyznanych przez budżety wszystkich szczebli wzrosła w ciągu miesiąca o kolejne 800 miliardów rubli i trzeci miesiąc z rzędu ustanowiła historyczny rekord - 8,645 bln rubli.

To niebezpieczna sytuacja. Zależność rosyjskiego systemu bankowego od finansowania rządowego zbliżyła się do rekordowego 9 proc. Jednak bank centralny nie widzi w tym ryzyka.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

„Po pierwsze, około jedna trzecia środków państwowych na rachunkach banków jest zabezpieczona papierami wartościowymi w ramach transakcji repo. Po drugie, wraz ze wzrostem wydatków budżetowych środki wracają do sektora bankowego na rachunki organizacji i osób fizycznych – wyjaśnia regulator.

„Jedyne ryzyko polega na tym, że środki mogą wrócić do innych banków, ale w tym przypadku, przy braku dodatkowych wstrząsów, płynność będzie redystrybuowana poprzez pożyczki międzybankowe” – zapewnia Bank Rosji.