Zarządy Kredyt Banku i Banku Zachodniego WBK podpisały plan połączenia oraz wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na fuzję obu banków. Parytet wymiany akcji ustalono na 6,96 akcji Banku Zachodniego WBK w zamian za każde 100 akcji Kredyt Banku. Połączenie jest uzależnione między innymi od uzyskania zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego.

Planowane połączenie obu banków nastąpi poprzez przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Kredyt Banku na rzecz Banku Zachodniego WBK, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK poprzez emisję akcji tego banku, które zostaną wydane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Kredyt Banku. Podpisanie planu połączenia poprzedzone zostało między innymi wzajemnymi procesami „due dilligence", w ramach których szczegółowo przeanalizowano prawne, ekonomiczne i finansowe działania obu banków.

– W oczekiwaniu na decyzje organów nadzoru kontynuowane będą, zgodnie z planem i przyjętymi regułami, prace nad kształtem połączonego banku. –- powiedział prezes Banku Zachodniego WBK Mateusz Morawiecki.

Pod koniec lutego Grupa KBC, akcjonariusz Kredyt Banku i Banco Santander, akcjonariusz BZ WBK zawarły porozumienie dotyczące połączenia obu banków.