W komunikacie informującym o zamknięciu transakcji strony informują, że nastąpiła ona po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających. Były to m.in. uzyskanie zgodny Komisji Nadzoru Finansowego, jak również indywidualnych zgód klientów na zmianę banku. Podpisana umowa dotyczy klientów private banking, których aktywa wynoszą ok. 95 mln zł. Transakcja obejmuje również spłacane regularnie kredyty w polskich złotych, ), a także depozyty i rachunki bieżące klientów private banking.

- Podpisanie Umowy to kolejny etap rozwoju banku. Transakcja wzmocni naszą pozycję w segmencie private banking - powiedział Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Bank. - Nowi klienci mogą korzystać z szerokiej oferty private banking naszego banku, obejmującej m.in. asset management, corporate private banking oraz transfer międzypokoleniowy majątku  - dodaje.

Strony nie podają, jaka była ostateczna kwota transakcji zasłaniając się tajemnica handlową.