NBP zaciska kaganiec członkom Rady Polityki Pieniężnej

Prezes NBP chce wiedzieć z kim spotykają członkowie RPP. To on ma też wyrażać zgodę na ich spotkania.

Publikacja: 21.04.2023 10:48

Prezes NBP Adam Glapiński

Prezes NBP Adam Glapiński

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

NBP ogłosił „Dobre praktyki kontaktów członków Rady Polityki Pieniężnej z inwestorami i analitykami finansowymi w Narodowym Banku Polskim". Jedenastopunktowy dokument ma na celu „ujednolicenie zasad i trybu tych kontaktów”.

I tak zaproszenia na spotkania lub prośby o spotkania z członkami RPP od inwestorów i analityków finansowych powinny być kierowane wyłącznie ze wskazaniem Narodowego Banku Polskiego jako adresata takiej korespondencji, w formie elektronicznej, co najmniej na 5 dni przed proponowaną datą spotkania. Zaproszenie lub prośba o spotkanie powinny wskazywać imiennie uczestników spotkania po stronie inicjującej spotkanie, zapraszanego członka lub członków RPP, tematy spotkania oraz propozycję poruszanych na nim zagadnień. Tematyka spotkań i poruszane na nich zagadnienia nie mogą budzić obaw o ujawnienie informacji niejawnych, a ich terminy nie mogą kolidować z ustalonym harmonogramem posiedzeń RPP.

Ciekawie jest dalej, bo zgodę na udział członka Rady Polityki Pieniężnej w spotkaniu musi wydać jej przewodniczący, czyli Adam Glapiński, prezes NBP. Może odmówić wydania zgody, przede wszystkim „gdy tematyka spotkania może budzić uzasadnioną obawę ujawnienia informacji prawnie chronionych”. Co więcej, jeśli wyda zgodę, to na spotkanie wyśle, oprócz zaproszonego członka lub członków RPP, także dodatkowego członka Rady, którego sam wskaże.

Czytaj więcej

Marginalizacja Rady. NBP kontroluje politykę pieniężną

Dalej są zasady, którymi członkowie RPP kierowali się dotąd. Na spotkaniach wypowiadają się więc we własnym imieniu, nie informują o przebiegu posiedzeń Rady oraz wynikach głosowań, jak również o podjętych uchwałach przed ich ogłoszeniem w dzienniku urzędowym. Powstrzymują się też od „opisywania swoich osobistych poglądów dotyczących polityki pieniężnej podczas spotkania z inwestorami i analitykami finansowymi, jeżeli mogliby oni osiągnąć korzyść finansową z pozyskania tych informacji, z wyjątkiem przypadków, gdy te poglądy zostały wcześniej wyrażone w ich wypowiedziach publicznych”.

Spotkania obsługiwać ma Departament Generalny, który informuje członków RPP o terminie spotkania. Pracownik tego departamentu sporządza przy tym notatkę ze spotkania. Ponadto departament prowadzi rejestr spotkań.

NBP ogłosił „Dobre praktyki kontaktów członków Rady Polityki Pieniężnej z inwestorami i analitykami finansowymi w Narodowym Banku Polskim". Jedenastopunktowy dokument ma na celu „ujednolicenie zasad i trybu tych kontaktów”.

I tak zaproszenia na spotkania lub prośby o spotkania z członkami RPP od inwestorów i analityków finansowych powinny być kierowane wyłącznie ze wskazaniem Narodowego Banku Polskiego jako adresata takiej korespondencji, w formie elektronicznej, co najmniej na 5 dni przed proponowaną datą spotkania. Zaproszenie lub prośba o spotkanie powinny wskazywać imiennie uczestników spotkania po stronie inicjującej spotkanie, zapraszanego członka lub członków RPP, tematy spotkania oraz propozycję poruszanych na nim zagadnień. Tematyka spotkań i poruszane na nich zagadnienia nie mogą budzić obaw o ujawnienie informacji niejawnych, a ich terminy nie mogą kolidować z ustalonym harmonogramem posiedzeń RPP.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Banki
Bank Rosji idzie na wojnę. Szefowie dostaną kałsznikowy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał partnera
Kompendium wiedzy dla firm o ESG i transformacji energetycznej
Banki
Czy wysokie stopy zaburzają wyniki banków
Banki
Sbierbank wycofuje kartę kredytową dla dzieci, bo jednorożec miał kolory tęczy
Banki
Nordea wyprała brudne pieniądze Rosjan. Bankowi grozi potężna kara