Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej utworzyli studenci koła naukowego finansów i makroekonomii Szkoły Głównej Handlowej. – Prowadzimy analizy danych gospodarczych, uczestniczymy w szkoleniach z zakresu polityki monetarnej, a raz w miesiącu podejmujemy demokratyczną decyzję o poziomie stóp procentowych banku centralnego, poziomie najbardziej dopasowanym do bieżącej sytuacji – tłumaczą studenci. –- Naszym celem nie jest naśladowanie prac ani przewidywanie ruchów rzeczywistej RPP – dodają.

Rzeczpospolita

W projekcie uczestniczy dziesięć osób o statusie członka Gabinetu Cieni RPP, pracują w pięciu dwuosobowych zespołach. Każdy zajmuje się jednym z sektorów gospodarki: zagranicznym, realnym, monetarnym, rynków finansowych oraz finansów publicznych. Tak podzieleni członkowie Gabinetu Cieni na comiesięcznych posiedzeniach głosują w sprawie zmiany stóp procentowych. Wspomagają ich asystenci, czyli osoby zdobywające wiedzę z zakresu polityki pieniężnej i przygotowujące się, by w przyszłości zostać pełnoprawnymi członkami.

W posiedzeniach uczestniczą też obserwatorzy, którzy mogą brać udział w dyskusji. Marcowemu posiedzeniu studenckiego Gabinetu Cieni RPP przyglądała się prof. Joanna Tyrowicz, członkini RPP.

Czytaj więcej

Zamglony widok ze szczytu. Inflacja nie wyhamuje za szybko

Na drodze do podwyżki

Ostatnie posiedzenie rozpoczęło się od szczegółowej analizy bieżących wskaźników gospodarczych i finansowych. Członkowie gabinetu i ich asystenci prezentowali dane z zakresu zainteresowań poszczególnych zespołów. Były więc analizy wskaźników inflacji, także bazowej, zachowań konsumentów. Do tego omówienie odczytów PKB, a także cen surowców energetycznych i żywności i ich wpływu na rachunki firm i gospodarstw domowych.

Studenci wzięli pod lupę także sytuację w przemyśle i sprzedaż detaliczną. Oceniali sytuację na rynku pracy oraz nastroje w przemyśle. Badali to, co dzieje się z kursami walut. Wszystko nie tylko z perspektywy Polski, zajęli się też sytuacją w strefie euro, szerzej w Unii Europejskiej i w USA. Przyglądali się także gospodarczym i społecznym skutkom zniesienia polityki zero covid w Chinach.

Gabinet Cieni RPP przeanalizował sposoby walki z inflacją innych banków centralnych, zwłaszcza Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego. Studenci akcentowali inną niż w przypadku Narodowego Banku Polskiego komunikację tych instytucji i ich szefów z rynkami. Zwracali uwagę na ich profesjonalizm, przewidywalność i determinację w walce z nadmierną inflacją.

Czytaj więcej

Gorsze nastroje biją w sprzedaż ciągników

Sporo czasu zajęła analiza stanu polskich finansów publicznych, ustawy budżetowej na 2023 r. Studenci zwracali uwagę na – jak to określili – proinflacyjne działania rządu i jego agend, w tym Polskiego Funduszu Rozwoju. Akcentowali brak perspektyw na odblokowanie unijnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

Na koniec przedstawili własne prognozy dla polskiej gospodarki. Nakreślili przy tym scenariusz jej miękkiego lądowania. Ich zdaniem na koniec roku inflacja będzie nieco przekraczała 10 proc. A do celu inflacyjnego powróci dopiero w 2025 r.

W głosowaniu nad zmianą stóp procentowych większość członków Gabinetu Cieni RPP opowiedziała się za ich podwyżką o 25 pkt baz.

Inaczej niż RPP

– To było szokująco dobre. Jestem pod ogromnym wrażeniem analiz i przygotowanych materiałów – komplementowała studentów prof. Joanna Tyrowicz.

Radziła im, by w przyszłości bardziej niż na samych danych skupiali się na historii, która za nimi stoi. Odczytała też przygotowany przez siebie komunikat po ostatnim posiedzeniu RPP, który – jak zaznaczyła – odzwierciedla stanowisko większości członków Rady, nie przedstawia żadnych treści objętych klauzulą „tajne” lub „zastrzeżone” i konsumuje treści zawarte w „Informacji po posiedzeniu RPP w dniach 7–8 marca 2023 r.”. Przypomnijmy, że w przeciwieństwie do studenckiego Gabinetu Cieni, RPP zdecydowała wtedy o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Ostatnią podwyżkę stóp mieliśmy we wrześniu 2022 r.

Czytaj więcej

Czynsz może wzrosnąć o ponad 14 proc.

W komunikacie odczytanym studentom przez prof. Tyrowicz czytamy m.in., że RPP z troską podchodzi do kosztów społecznych wywołanych przez inflację w Polsce. Że w ocenie Rady dotychczasowe podwyżki do poziomu 6,75 proc. nadal oddziałują na gospodarkę, ograniczając presję na wzrost cen ze strony popytu konsumpcyjnego. Wreszcie, że w następnych miesiącach obniżać inflacje będzie obniżanie konsumpcji gospodarstw domowych pod koniec 2022 r. i w pierwszym kwartale bieżącego roku. W komunikacie czytamy też, że niższy popyt konsumpcyjny powodowany jest spadkiem wynagrodzeń realnych w 2022 r., a obecna restrykcyjna polityka pieniężna zmniejsza finansowanie konsumpcji kredytem.

– Do spadku inflacji CPI do celu 2,5 proc. w następnych miesiącach przyczyniać się będą dwa trendy globalne: spodziewane wyhamowanie tendencji wzrostowych cen nośników i paliw oraz trwający cykl zacieśniania polityki pieniężnej w głównych gospodarkach światowych, w tym w strefie euro i w USA – mówiła studentom prof. Tyrowicz.

Prof. Tyrowicz zaznaczyła, że RPP nie zakończyła cyklu podwyżek. Dalsze decyzje zależeć będą od napływających danych. Pytana przez studentów, czy stopy powinny wzrosnąć, odpowiedziała, że powinni sami ocenić, czy stopy na poziomie 7 proc. mogą przyczynić się do szybkiego spadku inflacji.