W II kwartale dochody ogółem mBanku wyniosły 2 154,8 mln zł co oznacza wzrost rok do roku o niemal 50 proc., a kwartał do kwartału – spadek o 1,1 proc.

Dynamicznie rósł przede wszystkim wynik z tytułu odsetek - do 1 688,4 mln zł, a wynik z tytuły opłat i prowizji wyniósł 555,3 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku, ale spadek kwartał do kwartału o ponad 7 proc. Składki na BFG i a IPS wyniosły 390,5 mln zł wobec 25 mln zł rok wcześniej. Zaś koszty działania (bez tych składek) zwiększyły się o 13,3 proc. do 628,9 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto wyniósł w II kwartale 229,71 mln zł. To ponad dwa razy więcej niż w II kwartale 2021 r. (wówczas było to 108,68 mln zł), ale niemal trzy razy mniej niż w I kwartale tego roku (wówczas 512,3 mln).

W pierwszej połowie 2022 r. Grupa mBanku zanotowała 742,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 425,81 mln zł zysku rok wcześniej. Wskaźnik ROE netto ukształtował się w I poł. 2022 na poziomie 10,9 proc. (wobec 5,1 proc. w I półroczu 2021 roku).

Czytaj więcej

Właściciel mBanku rozważa kroki prawne wobec Polski za wakacje kredytowe

W okresie styczeń-czerwiec dochody wyniosły ok. 4,3 mld zł w porównaniu z niemal 3 mld zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 45,3 proc. „W tym okresie nastąpiła znacząca poprawa wyniku z tytułu odsetek oraz z tytułu opłat i prowizji” – podaje bank.

W tym okresie kredyty i pożyczki netto udzielone klientom zwiększyły się o 8,5 mld zł (7,2 proc. rok do roku), zaś wartość zobowiązań wobec klientów wzrosła o 4,1 mld zł (2,6 proc.). W konsekwencji, wskaźnik kredytów do depozytów ukształtował się na poziomie 77,2 proc. wobec 73,8 proc. na koniec 2021 roku.

Liczba spraw sądowych wytoczonych przez klientów mBanku dotyczących kredytów w CHF wzrosła do 15 959 na koniec czerwca wobec 13 373 na koniec ubiegłego roku – podał też bank w środowym raporcie. Łączna wartość roszczeń w tych sprawach wyniosła 4,7 mld zł wobec 3,5 mld zł na koniec 2021 r.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku mBank otrzymał 1 049 prawomocnych orzeczeń w sprawach indywidualnych (wobec 473 na koniec 2021 r.), z czego 89 rozstrzygnięć było korzystnych dla banku, a 960 - niekorzystnych dla banku (na koniec roku 82 rozstrzygnięcia były korzystne dna banku a 391 niekorzystne) – czytamy w dzisiejszym sprawozdaniu.

Czytaj więcej

Wyniki mBanku pozytywnie zaskoczyły

mBank przypomniał, że w grudniu 2021 rozpoczął pilotaż programu ugód dla kredytobiorców, którzy posiadają aktywny kredyt indeksowany do CHF, którego pierwsza faza zakończyła się w marcu 2022 r. z wynikiem ok. 8 proc. zawartych ugód (oferta była skierowana do 1287 kredytobiorców. Druga faza, skierowana do ok. 1,8 tys. klientów zakończyła się w II kw. wynikiem 11 proc. ugód.

Wartość bilansowa kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych osobom fizycznym w CHF na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosła 8,7 mld zł (tj. 1,8 mld CHF), w porównaniu do 9,1 mld zł (tj. 2 mld CHF) na koniec 2021 roku. Wartość portfela kredytów frankowych, które zostały już całkowicie spłacone (na 30 czerwca 2022 roku) wyniosła 6,9 mld zł.

mBank szacuje łączny wpływ ryzyka prawnego związanego ze sprawami sądowymi dotyczącymi klauzul indeksacyjnych w kredytach hipotecznych i mieszkaniowych we frankach szwajcarskich na 4 407,5 mln zł na koniec I poł 2022 r. wobec 4 133,6 mln zł na koniec 2021 r.