Bezprecedensowe zachodnie sankcje zamroziły około połowy rosyjskich rezerw złota i walut, które wynosiły blisko 640 miliardów dolarów, po tym jak Moskwa rozpoczęła kampanię militarną na Ukrainie 24 lutego.

Bank Rosji stwierdził, że ten precedens wraz z dyskusjami o możliwym przejęciu zamrożonych aktywów skłoni inne banki centralne, głównie w Azji i na Bliskim Wschodzie, do przemyślenia swojej strategii w stosunku do oszczędności. „Można się spodziewać wzrostu popytu na złoto i spadku roli dolara amerykańskiego i euro jako aktywów rezerwowych” – napisał bank w raporcie na temat stabilności finansowej.

Pod koniec 2021 r. rosyjski bank centralny posiadał 131,5 mld dolarów rezerw w złocie, podczas gdy pozostała część rezerw 612,9 mld dol. była utrzymywana w aktywach walutowych. 20 maja rosyjskie rezerwy spadły do 583,4 miliardów dolarów. Rosyjski bank centralny poinformował, że udział zobowiązań walutowych rosyjskich banków ostatnio spadł, ponieważ klienci nasilili wycofywanie środków ze swoich rachunków walutowych, podczas gdy wzrósł udział aktywów w walutach obcych rosyjskich banków – pisze Reuters.

„Jednym ze skutków nałożonych sankcji na rynek walutowy była tendencja do zwiększania wykorzystania walut alternatywnych dla dolara amerykańskiego i euro” – napisano w raporcie, odnosząc się w szczególności do chińskiego juana. Aby przyspieszyć ten proces, Rosja mogłaby rozważyć nałożenie ujemnych stóp procentowych na depozyty utrzymywane w dolarach i euro, podał bank centralny.

Wiceprezes Banku Centralnego Ksenia Judajewa wyjaśniła, że takie dyskusje dotyczyły tylko depozytów walutowych klientów korporacyjnych w bankach, a nie klientów detalicznych.

Judajewa powiedział, że jest za wcześnie, aby znieść limit 10 000 dolarów na wypłaty obywateli rosyjskich z ich kont walutowych, obowiązujący od pierwszych dni wojny w Ukrainie, ale nie wykluczył zmiany we wrześniu. „Poczekamy do września i wtedy zobaczymy” – powiedział Judajewa dziennikarzom.

Pod koniec 2021 r. udział walut obcych w aktywach gospodarstw domowych, w tym w akcjach i depozytach, wynosił około 22 procent., a bank centralny stwierdził wówczas, że nie planuje go obniżać. Bank centralny podał również w raporcie, że rosyjscy inwestorzy prywatni stali się główną siłą napędową rynku akcji w obliczu restrykcji handlowych dla nierezydentów.