Zysk netto grupy w minionym kwartale wyniósł 512,3 mln zł w porównaniu z 317,1 mln zł rok wcześniej. Średnia analityków mówiła, że zysk wyniesie 385,5 mln zł.

Wynik z odsetek sięgnął blisko 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o 58 proc. rok do roku. Marża odsetkowa wzrosła do 3,15 proc. z 2,1 proc. rok wcześniej. Wynik z prowizji wyniósł 598 mln zł i był o 28 proc. wyższy rok do roku.

mBank już wcześniej informował, że jego koszty ryzyka prawnego w związku z kredytami walutowymi we frankach szwajcarskich wyniosły w I kwartale 192,7 mln zł. Z kolei łącznie rezerwy te stanowią 33,5 proc. portfela kredytów we frankach. Bank poinformował także o zakończeniu I fazy pilotażu ugód, która rozpoczęła się w grudniu.

"Pierwsza faza pilotażu zakończyła się w I kwartale 2022 r. z wynikiem około 8 proc. zawartych ugód. W trakcie trwania pilotażu ugód bank zaobserwował czynniki zewnętrzne, które mogły mieć wpływ na jego rezultaty oraz decyzje klientów. Były to m.in.: niepewność dotycząca traktowania podatkowego zawartych ugód, rosnący kurs franka szwajcarskiego, rosnący poziom stóp procentowych w Polsce i co za tym idzie rosnący koszt kredytów w PLN oraz niepewność ekonomiczna związana z wojną w Ukrainie" – przyznał mBank w raporcie.

Na koniec I kwartału liczba indywidualnych spraw dotyczących klauzul waloryzacyjnych wzrosła do ponad 14,4 tys., czyli w samym I kwartale przybyło ich ponad 1,38 tys. Do końca marca mBank otrzymał 728 prawomocnych orzeczeń w sprawach indywidualnych, z tego 86 rozstrzygnięć było korzystne dla banku, a 642 rozstrzygnięcia były niekorzystne.