Po ostatnich znaczących wzrostach stóp procentowych w Polsce, Ludwik Kotecki zapowiedział, że to nie koniec podwyżek. Jego zdaniem jednak, duży wzrost stóp procentowych nie musi doprowadzić do recesji w Polsce.

– Istnieje duże ryzyko pozostania inflacji nie tylko dłużej, ale też na wyższym poziomie. Dlatego koszt pieniądza w Polsce będzie musiał jeszcze wzrosnąć. To spowoduje schłodzenie naszej gospodarki, ale nie powinno dojść do spadku PKB w ujęciu rocznym, choć może zdarzyć się spadek w relacji do poprzedniego kwartału – prognozował Kotecki podczas Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Czytaj więcej

Ludwik Kotecki: Niepewność komplikuje sytuację RPP, ale stopy będą dalej rosły

– Niepewność jest ogromna, ryzyk jest bardzo dużo. Kasandrycznie sytuacji w najbliższych dwóch latach raczej nie widzę. Odnosząc się do analiz i projekcji inflacyjnej NBP wydaje mi się, że mamy ciągle niedoszacowaną inflację. Spodziewam się, że będzie ona wyższa, niż zakładali NBP i rząd – dodał członek RPP, cytowany przez Business Insider Polska.