„Sbierbank zaprzestaje działalności londyńskiego biura. Jesteśmy w kontakcie z miejscowym urzędem nadzoru finansowego FCA i zgodnie z prawem zaprzestaniemy naszych działań wywiązując się ze wszystkich zobowiązań wobec naszych klientów’ — brzmi komunikat banku cytowany przez Reutera. Dodano, że kluczowi członkowie załogi nadal pracują na swych stanowiskach.

Czytaj więcej

Sbierbank wycofuje się z Unii. Ucieka przed „atakami agresywnych klientów”

Urząd nadzoru poinformował, że mianował dwie osoby do nadzorowania administracji banku, co jest formą ochrony wierzycieli, która często poprzedza ogłoszenie bankructwa. FCA stwierdził, że sankcje sprawiły, iż dział inwestycyjny Sbierbanku stał się „operacyjnie niezdolny do dokonywania płatności mimo posiadania przez tę firmę dostatecznych aktywów do wywiązywania się z należności. Po uwzględnieniu sytuacji firmy jej dyrektorzy uznali, że jest niewypłacalna i wystąpili do sądu o objęcie jej specjalnym zarządem”.