Dzisiaj przed południem akcje PKO BP taniały o ponad 2 proc., do 26,93 zł (w tym czasie WIG i WIG-Banki zyskiwały). Być może jest to reakcja na informacje o planach KNF (choć z drugiej strony walory PKO BP mocno zyskiwały w poprzednich dniach - przez miesiąc łącznie o 19 proc.).

Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła zwrócić się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie uznania PKO BP jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na bank bufora w wysokości równoważnej 0,75 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. O zakończeniu postępowania identyfikującego bank jako instytucję o znaczeniu systemowym oraz określeniu wysokości bufora bank poinformuje w odrębnym raporcie po otrzymaniu takiej decyzji. Do tej pory PKO BP nie otrzymał informacji o terminie wprowadzenia bufora oraz jego wpływie na minimalne wartości współczynników kapitałowych.

PKO BP jest największym bankiem w Polsce z aktywami w wysokości 267 mld zł (na koniec 2015 roku), drugi Pekao miał aktywa warte 169 mld zł. PKO BP już dostał bufor od KNF, jesienią 2015 r., ale wynikał on z ekspozycji banku na kredyty frankowe.