Jak wynika z danych opublikowanych w poniedziałek przez Narodowy Bank Polski, podaż pieniądza w szerokim sensie – tzw. agregat M3, który obejmuje gotówkę w obiegu, depozyty bieżące oraz depozyty terminowe o zapadalności do dwóch lat – wzrosła w lipcu o 9,1 proc. rok do roku (albo 8,7 proc. po korekcie o wpływ zmian kursowych), po 8,8 proc. w lipcu. To wynik zgodny z przeciętnymi szacunkami ekonomistów ankietowanych przez „Rzeczpospolitą”.

Wzrostowi podaży pieniądza towarzyszy zmiana jej struktury. Coraz większą rolę odgrywają depozyty bieżące, których wartość wzrosła w sierpniu o 16,6 proc. rok do roku. Przybywa też gotówki w obiegu. W sierpniu jej wartość wzrosła o 15,7 proc. rok do roku. W obu przypadkach to jednak najniższe wyniki od lutego 2020 r., czyli od wybuchu pandemii. Wciąż odpływa pieniędzy z lokat terminowych o zapadalności do dwóch lat. Ich wartość stopniała w sierpniu o 24,7 proc. rok do roku, a w przypadku samych gospodarstw domowych o 28,2 proc. rok do roku. Na takich lokatach Polacy mają obecnie niewiele ponad 150 mld zł, najmniej od 2008 r., podczas gdy na rachunkach bieżących mają 856 mld zł, niemal sześciokrotnie więcej niż w 2008 r.

Wśród czynników kreacji pieniądza, pierwsze skrzypce w sierpniu – tak jak i w lipcu - grał przyrost aktywów zagranicznych netto instytucji finansowych (to odzwierciedlenie wymiany walut, pochodzących m.in. z eksportu oraz unijnych funduszy), który sięgnął niemal 35 proc. rok do roku. Przyspiesza też jednak wzrost podaży kredytu, czyli należności sektora finansowego z tytułu kredytów. W sierpniu wyniósł 2,3 proc. rok do roku, najwięcej od czerwca 2020 r.

Póki co, w gospodarce przybywa głównie kredytu dla gospodarstw domowych, w tym przede wszystkim na cele mieszkaniowe. Ich zobowiązania wobec sektora bankowego zwiększyły się w sierpniu o 4,4 proc. rok do roku (po korekcie o wpływ zmian kursowych). Zobowiązania przedsiębiorstw niefinansowych stopniały o 2,1 proc. rok do roku, po zniżce o 2,5 proc. w lipcu. Jeszcze pod koniec 2020 r. zobowiązania te malały w tempie ponad 6 proc. rok o roku.