fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biura podróży

Turystyka będzie miała swój kodeks etyki

Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz
Jest szansa na kodeks etyki w branży turystycznej. Na razie będzie go miała Polska Izba Turystyki, ale być może stanie się dokumentem uznanym przez całe środowisko
Jak dowiaduje się Turystyka.rp.pl, na ukończeniu jest treść kodeksu etyki Polskiej Izby Turystyki. Nad dokumentem pracuje specjalnie powołany zespół z prezesem izby Pawłem Niewiadomskim na czele.
Historia tego dokumentu sięga kilku lat wstecz, kiedy to Niewiadomski, na prośbę ówczesnego kierownictwa PIT, przygotował kodeks dobrych praktyk w turystyce. Mimo że dokument był prezentowany w międzyresortowym zespole ds. turystyki i miał dobre przyjęcie, tamte prace nie zostały ukończone. Sprawa kodeksu zawisła w powietrzu.
- Teraz myślimy o kodeksie etyki. Jeśli się przyjmie, będzie można na jego bazie stworzyć kodeks dobrych praktyk, który będzie miał charakter bardziej ogólny, a więc i szerszy zasięg – wyjaśnia Niewiadomski. I dodaje, że wstępnie przyłączeniem się do dokumentu zainteresowały się Izba Turystyki RP, Polska Izba Turystyki Młodzieżowej, Polski Związek Organizatorów Turystyki i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych.
Kodeks etyki ma regulować zasady rządzące relacjami wewnątrz PIT, czyli między członkami tej organizacji, oraz między członkami PIT, a osobami lub instytucjami z zewnątrz. Będzie to spisany zespół norm wynikających z prawa, ale także z obyczaju.
Choć Niewiadomski przyznaje, że dokument jest już prawie gotowy, nie chce jeszcze ujawnić jego treści. Uważa, że to za wcześnie. Mówi jedynie, że składa się on z czterech części. W pierwszej znajduje się określenie definicji używanych w kodeksie, postanowienia ogólne, odwołanie do przepisów regulujących życie przedsiębiorców turystycznych (- Jest ich tak dużo, że nawet samym przedsiębiorcom trudno pamiętać o wszystkich – mówi). Drugi rozdział traktuje o relacjach wzajemnych między członkami PIT, trzeci o relacjach z klientami, a czwarty o sankcjach, jakie mogą spotkać członka izby, który złamie zasady kodeksu. Kto nie będzie go bowiem przestrzegał, będzie podlegał karom - od prośby o zaniechanie nieetycznego zachowania, poprzez upomnienie, aż do wykluczenia z izby.
W izbie działają już dwie instytucje – zespół do spraw etyki i rzecznik rzetelności zawodowej – które będą oceniać wpływające skargi. - Sama izba nie będzie tropić nieprawidłowości wśród swoich członków, ale będzie reagować na sygnały o ich niewłaściwym zachowaniu, czy to od samych przedsiębiorców, czy od klientów - wyjaśnia Niewiadomski.
– Kodeks przeszedł wewnętrzną konsultację z wybranymi członkami izby i kierownictwem. Niektóre uwagi do niego zostały przyjęte, inne chcemy przedstawić do decyzji Radzie Naczelnej PIT. Kodeks wyślemy także jeszcze do konsultacji Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministerstwu Sportu i Turystyki – relacjonuje prezes.
Jak dodaje, prawdopodobnie kodeks zostanie rekomendowany 6 lutego przez Radę Naczelną PIT, a wtedy pozostanie już tylko przyjęcie go przez Walne Zgromadzenie.
Jeśli kodeks zostanie uchwalony, jako oficjalny dokument będzie obowiązywał wszystkich członków Polskiej Izby Turystyki. – Może się zdarzyć, że niektórzy z przedsiębiorców, nie zgadzając się z nowymi zasadami, zrezygnują z uczestnictwa w Polskiej Izbie Turystyki – przewiduje Niewiadomski.
Kodeks dobrych praktyk TUI
Warto przypomnieć, że w zeszłym roku TUI Poland zaproponował zestaw zasad, które mogłyby być zrębem kodeksu dobrych praktyk. Jednak środowisko touroperatorów, jak i sam pomysłodawca, nie doprowadzili tej inicjatywy do finału.
Źródło: turystyka.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA