fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia i odszkodowania

Minimalne wynagrodzenie w 2013 r. rośnie, a wraz z nim składki, kary i limity

www.sxc.hu
Od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 100 zł, wzrosną też rekompensaty dla pracowników za mobbing i dyskryminację oraz kary za brak OC posiadacza pojazdu.
Jeszcze we wrześniu 2012 r.  rząd ustalił, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 1600 zł brutto miesięcznie.
W związku z tym wzrosną także wszystkie stawki i limity liczone od minimalnego wynagrodzenia.
Przede wszystkim o 100 zł wzrośnie przewidziane w kodeksie pracy minimalne zadośćuczynienie za mobbing i odszkodowanie za dyskryminację pracownika. Po wygranej sprawie przeciwko pracodawcy sąd może przyznać rekompensatę nie niższą niż 1600 zł.
Zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych odprawa przyznawana pracownikowi zwalnianemu z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2013 r. 24 tys. zł.
W przyszłym roku wyższe składki zapłacą osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej i korzystające z tego tytułu z preferencyjnych stawek składek na ubezpieczenia społeczne. Są one liczone od podstawy w wysokości 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Od początku przyszłego roku (składka za styczeń jest płatna do 10 lutego) składki wyniosą więc: emerytalna 93,70 zł, rentowa 38,40 zł, wypadkowa 9,26 zł (przy założeniu, że jest płacona według stawki 1,93 proc.). Składka za nieobowiązkowe ubezpieczenie chorobowe wyniesie zaś 11,76 zł. Razem za ubezpieczenia społeczne trzeba będzie zapłacić 153,12 zł miesięcznie, czyli o ponad 10 zł więcej niż dotychczas.
W 2013 r. posiadacze samochodów osobowych jeżdżący bez OC zapłacą 3,2 tys. zł  kary, czyli dwukrotność minimalnego wynagrodzenia. Z kolei dla ciężarówek pełna kara to 4,8 tys. zł  (trzykrotność minimalnego wynagrodzenia). Gdy przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza trzech dni, kara  wyniesie 640 zł, a do 14 dni 1600 zł. Warto tu przypomnieć, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny usprawnił metody kontroli i wykrywa coraz więcej nieubezpieczonych kierowców.
podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2012 r. DzU z 17 września 2012 r., poz. 1026
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA