fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przy wypłacie trzeba potrącić podatek

Firma, która dostaje z zagranicy pożyczkę i płaci odsetki, musi obliczyć, pobrać i odprowadzić od nich podatek
Jako płatnik odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub pobrany, ale niewpłacony do urzędu.Podatek trzeba pobrać – zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT – w dniu wypłaty odsetek. Ten obowiązek powstanie także w momencie ich kapitalizacji. Tak stwierdzili [b]minister finansów w postanowieniu z 22 grudnia 2006 r. (DD7/ 033-197/ML/KS/06-306)[/b] a także [b]Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w interpretacji z 1 grudnia 2006 r. (1472/DPC/423-27/06/PK)[/b]. Pojęcie wypłaty powinno być traktowane szeroko, tak więc obowiązek pobrania podatku u źródła powstanie również w przypadku kompensaty (tak orzekł [b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 sierpnia 2006 r., III SA/Wa 1837/06[/b]).[b]Z dniem 1 stycznia 2007 r. w art. 26 ust. 7 ustawy o CIT wprowadzono regulację wskazującą wyraźnie, że wypłata odsetek oznacza wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek.[/b]Częst...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA