fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przyczyna wymówienia musi być konkretna i zindywidualizowana

Jeśli szef nie poda lub niewłaściwe poda przyczynę rozwiązania stosunku pracy, narusza prawo
Wypowiedziałem pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, uzasadniając to niewłaściwym wywiązywaniem się z obowiązków. Czy tak ogólne stwierdzenie („niewywiązywanie się z obowiązków”) wystarczy do zwolnienia?Niewłaściwe wywiązywanie się przez pracownika z obowiązków to zbyt ogólna i niewystarczająca przyczyna rozwiązania umowy o pracę. Tak uznał Sąd Najwyższy np. w wyroku z 1 października 1997 r. (I PKN 315/97). Przyczyna wypowiedzenia musi być bowiem na tyle konkretna, aby mogła być potem oceniona i zweryfikowana przez sąd pracy.W myśl art. 30 § 4 i 5 kodeksu pracy w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia należy podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy, a ponadto pouczyć pracownika o przysługującym mu prawie do odwołania się do sądu pracy.Jeśli szef nie poda lub niewłaściwe poda przyczynę rozwiązania stosunku pracy, narusza...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA