fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Sądy będą mogły prosić o pomoc w Europejskiej Sieci Sądowej

W sprawach o terroryzm czy łapownictwo polskie sądy skorzystają z informacji europejskich instytucji
Minister sprawiedliwości zmienia regulamin urzędowania sądów powszechnych. Dostają prawo do wystąpienia do właściwego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Sądowej o informacje ułatwiające współpracę w sprawach karnych.
Projekt wymienia tu: informację o prawie i praktyce danego państwa, o ustalenie jednostki, do której polski sąd ma się zwrócić o udzielenie pomocy prawnej czy też ustalenie organu do wykonania europejskiego nakazu aresztowania.
Działaniem ESS objęte są punkty kontaktowe nie tylko Unii Europejskiej, ale też  państw trzecich:  Szwajcarii, Norwegii, Chorwacji, Turcji, Liechtensteinu i Islandii.  Zdobywanie informacji odbywać się ma na zasadzie wzajemności.
Projekt określa też współpracę polskich sądów z Eurojustem. Nasze sądy przekazują przedstawicielowi krajowemu w Eurojuście dane o postępowaniu w sprawie o przestępstwa: fałszowania i obrotu pieniędzmi, handlu ludźmi, łapownictwa czy nielegalnego obrotu bronią. Na liście znalazły się też: przestępstwa o charakterze terrorystycznym, na szkodę interesów unijnych, przeciw ochronie danych gromadzonych i przekazywanych w systemie informatycznym, udziału w gangu czy wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
Korekta przepisów jest konieczna ze względu na dwie unijne dyrektywy związane z funkcjonowaniem ESS i walki z międzynarodową przestępczością. W prokuraturze utworzono już punkty kontaktowe służące do współpracy i wymiany informacji między unijnymi organami ścigania. Prokurator generalny wyznaczył też krajowego korespondenta sieci. Na mocy rozporządzenia wyznaczono również krajowego korespondenta Eurojustu i krajowego korespondenta Eurojustu do spraw terroryzmu. Doprecyzowano też ich zadania.
Nowela regulaminu wdraża teraz przepisy decyzji ESS i Eurojustu dotyczące działalności sądów powszechnych. Taka współpraca odbywa się wprawdzie już dziś, ale teraz ma zyskać umocowanie prawne i wprowadza nowe rozwiązania. Utrzymuje się w nim funkcjonujący system ESS, tj. punkty kontaktowe usytuowane w Ministerstwie Sprawiedliwości i te utworzone w prokuraturach.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA