fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 15 lutego 2008

ŚRODKI BUDŻETOWE
- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie celów specjalnych oraz trybu przeprowadzania kontroli wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele; chodzi o środki wykorzystywane przez policję, wojsko i inne tego rodzaju służby (DzU nr 17, poz. 102)
NAUCZYCIELE
- zmienione 11 stycznia tzw. płacowe rozporządzenie ministra edukacji narodowej w części dotyczącej dodatku z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (DzU nr 17, poz. 103)
PRAWO BUDOWLANE
- rozporządzenie ministra infrastruktury na temat przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego (DzU nr 17, poz. 104)
CHOROBY ZAKAŹNE ZWIERZĄT
- tematem rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zaopatrzonego w 18 załączników, jest sposób prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt (DzU nr 17, poz. 107)
NAWOZY
- następne jego rozporządzenie określa wysokość i sposób uiszczania opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin (DzU nr 17, poz. 108)
STYPENDIA SPORTOWE
- zmienione 17 stycznia rozporządzenie ministra sportu i turystyki w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (DzU nr 17, poz. 109)
ARESZTY
- minister spraw wewnętrznych i administracji sporządził wykaz wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani (DzU nr 17, poz. 110)
BIURO OCHRONY RZĄDU
- oraz wskazał stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy BOR; przysługują one od 1 stycznia tego roku (DzU nr 17, poz. 111)
BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ
- rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością (DzU nr 17, poz. 113)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA