fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Nowe stawki wynagrodzeń w centralnych placówkach oświatowych

Będą nowe stawki wynagrodzeń w centralnych placówkach oświatowych
www.sxc.hu
Projekt. Trzymiesięczne odprawy emerytalne otrzymają pracownicy rządowych instytucji oświatowych, a ci ze szkół za granicą zyskają dodatek w walucie obcej
Będzie ustalona odrębna tabela stawek wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych m.in. w Ośrodku Rozwoju Edukacji czy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zależnie od kategorii zaszeregowania w tych instytucjach będą mogli otrzymać od 1130  do 9500 zł. Najwyższe wynagrodzenie jest przewidziane tylko dla pełnomocnika dyrektora, kierownika wydziału czy centrum szkoleniowego. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy  i polityki społecznej w sprawie warunków wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej. Został właśnie skierowany do konsultacji społecznych.
Zgodnie z projektem pracodawca będzie mógł też podnieść  dodatek specjalny z 40 do 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Otrzymują go osoby, którym zwiększono zakres obowiązków lub powierzono nowe zadania. Przewidziane są także zmiany dla pracowników szkół polskich za granicą. Mają oni otrzymywać dodatek walutowy. Obecnie są jedyną grupą w polskich instytucjach za granicą, która go nie pobiera.
Wzrośnie też wysokość odprawy emerytalno-rentowej. Osoby mające co najmniej 20-letni staż pracy otrzymają ją w wysokości trzymiesięcznego, a nie jak obecnie dwumiesięcznego wynagrodzenia. Z danych resortu pracy wynika, że w tym roku ta zmiana może dotyczyć jedynie ok. 130 osób i generować koszty rzędu 750 tys. zł.
 
etap legislacyjny: konsultacje społeczne
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA