fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Wałbrzych buduje aglomerację

Zgodnie z założeniami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego przyjętej przez rząd w 2010 r. prezydent i Rada Miasta Wałbrzycha ogłosili deklarację aglomeracji wałbrzyskiej
Pod deklaracją podpisali się burmistrzowie i wójtowie wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu wałbrzyskiego oraz dwie gminy z powiatu kłodzkiego i kamieniogórskiego. Uchwały w tej sprawie podjęły też rady gmin.
Aglomeracja wałbrzyska ma liczyć ponad 300 tys. ludności. W ten sposób Wałbrzych aspiruje do roli południowo-zachodniej metropolii, która skutecznie może się starać o środki unijne z Funduszu Spójności w latach 2014–2020.
– Zaproponujemy model  rozwoju dla zniwelowania różnic pomiędzy dużym ośrodkiem miejskim, jakim jest Wałbrzych, a regionami peryferyjnymi – oświadczył Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.
Obecnie Wałbrzych przystąpił do opracowania specjalnego programu operacyjnego, który uwzględni cele i kierunki rozwoju zawarte w Polityce Spójności UE. Ostateczny projekt integracji terytorialnej zostanie przedstawiony radom gmin pod dyskusję i podjęcie uchwał.
Zainicjowanie tworzenia nowego zespołu miejskiego stanowi dla gminy dodatkowy argument, aby starać się o przywrócenie praw powiatu. Związek Powiatów Polskich popiera sprzeciw zarządu starostwa wałbrzyskiego i rady powiatu o wydzielenie z tego powiatu Wałbrzycha i nieprzyjmowanie przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu.
W „Rz" z 26 czerwca 2012 r. pisaliśmy o wadach proceduralnych i prawnych związanych z konsultacjami społecznymi i możliwością przejęcia długu powiatu ziemskiego, które wytknął starosta wałbrzyski, ale zostały one już wyjaśnione przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Miasto Wałbrzych z kolei w trybie nadzwyczajnej sesji podjęło uchwałę o przejęciu długu i upoważnieniu prezydenta miasta do działań w tej sprawie. Wydaje się także, że uchwały rad gmin popierających Deklarację Aglomeracji Wałbrzyskiej stanowią wyraz woli przywrócenia miastu praw powiatu.
Rada Ministrów uznała argumenty Wałbrzycha za istotne i przyjęła rozporządzenie w sprawie przywrócenia miastu praw powiatu od 1 stycznia 2013 r. Wchodzi ono w życie 9 sierpnia.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA