fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

W województwie opolskim powstanie specjalna strefa demograficzna

W woj. opolskim powstanie specjalna strefa demograficzna
Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Marszałek województwa opolskiego Józef Sebesta zapowiada utworzenie tzw. specjalnej strefy demograficznej w województwie. Projekt poparł sejmik województwa
Radni Sejmiku Województwa Opolskiego uchwalili rezolucję, w której popierają „inicjatywy związane z utworzeniem specjalnej strefy demograficznej, jako pakietu rozwiązań dla przeciwdziałania depopulacji w województwie opolskim". Rezolucja zostanie przekazana prezydentowi i premierowi. Już jesienią – według zapowiedzi – ma być gotowy pakiet rozwiązań ze wstępną kalkulacją kosztów utworzenia strefy.
Strefy demograficzne powinny być tworzone na wzór istniejących Specjalnych Stref Ekonomicznych
Opolszczyzna dramatycznie się wyludnia – możemy przeczytać na stronie internetowej samorządu województwa opolskiego. W przeciągu ostatnich 10 lat ludność województwa zmniejszyła się o 7 tysięcy osób. - To jakby z powierzchni ziemi zniknęło miasteczko wielkości Głogówka, Paczkowa czy Grodkowa – wskazuje marszałek Józef Sebesta.
Pomysł specjalnej strefy demograficznej, autorstwa marszałka Sebesty, został zaprezentowany publicznie po raz pierwszy na II Kongresie Demograficznym, który odbył się w marcu w Warszawie.
Zdaniem marszałka, tak zwane specjalne strefy demograficzne pilotażowo powinny objąć regiony o najmniej korzystnej sytuacji demograficznej, małej liczbie ludności, tj. województwa opolskie i świętokrzyskie. Strefy demograficzne powinny być tworzone na wzór istniejących Specjalnych Stref Ekonomicznych. Powinien to być program rządowy – uważa projektodawca - wsparty działaniami samorządów, dla którego konieczne jest określenie m.in. stosownych regulacji ustawowych.
Autor projektu wskazuje, że w ramach stref realizowane byłyby cztery pakiety:
- pakiet socjalno – prokreacyjny, dotyczący urodzeń i opieki do wieku przedszkolnego (w ramach tego elementu chodzi o zapewnienie powszechnego dostępu do żłobków i przedszkoli – zaznacza projektodawca, marszałek województwa),
- pakiet edukacyjny, dla młodzieży szkolnej, studentów (ten element ma się odnosić do edukacji bardzo często niedostosowanej do potrzeb rynku pracy; bardzo wielu młodych kończy studia, a potem nie może znaleźć pracy albo znajduje ją w supermarkecie – czytamy w projekcie),
- pakiet „praca to bezpieczna rodzina", który chroniłby rodziców przed obawą utraty zatrudnienia, blokadą awansu zawodowego czy też obniżeniem standardu życia (autor wskazuje, że państwo musi dostosować politykę podatkową do zasady, że małżeństwa bezdzietne i te z dziećmi płacą zupełnie inne stawki od dochodów osobistych, natomiast podatek powinien być liczony od dochodu na głowę członka rodziny – napisano w projekcie),
- pakiet „zachód słońca", skierowany do seniorów, zapewniający im godziwą opiekę i spokojną jesień życia (chodzi nie tylko o to – wyjaśnia marszałek województwa opolskiego - że ludzie starsi, których będzie coraz więcej mieli godziwą opiekę. Opolszczyzna na przykład – dodaje - z racji zaufania, jakim cieszy się wśród osób które wyemigrowały, może być regionem spokojnej starości dla ludzi zza Odry. Domy opieki, także prywatne, to z jednej strony konieczność, ale także szansa gospodarcza, z której należy skorzystać – napisano w projekcie).
Specjalna strefa demograficzna mogłaby być finansowana m.in. z poziomu regionu ze środków EFS ujętych w Zintegrowanym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego (ZRPO WO). Jest tam – według projektodawców – możliwa pula pieniędzy do wydania na ten cel w wysokości nawet ponad 10 mln euro.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA