fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Moja Emerytura

IKZE: mniej wymogów dla towarzystw emerytalnych

Siedziba resortu gospodarki w Warszawie
Fotorzepa, Szymon Laszewski Szymon Laszewski
Aleksandra Fandrejewska
Ministerstwo gospodarki chce wyrównania szans rynkowych IKZE prowadzonych przez PTE
Ministerstwo gospodarki przedstawiło założenia do ustawy zmniejszającej biurokrację w gospodarce. Jeden z pomysłów dotyczy zmniejszenia wymogów jakie muszą spełniać powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), jeśli chcą prowadzić indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
O początku  tego roku PTE mogą prowadzić indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Takie same konta mogą prowadzić banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i zakłady ubezpieczeń. Ale tyko PTE muszą je prowadzić z uwzględnieniem rozwiązań ostrożnościowych, jakim podlegają te instytucje, a które nie obowiązują w przypadku innych instytucji finansowych.
Ministerstwo Gospodarki zwraca uwagę, że  PTE nie mogą stworzyć w ramach IKZE zróżnicowanej oferty w zależności od wieku klienta (czyli nie mają dla nich kilku funduszy z różnymi strategiami inwestowania). Towarzystwa emerytalne mogą zaoferować jedynie dobrowolny fundusz emerytalny. Dotychczas oferowane DFE przyjmują strategię funduszu zrównoważonego lub aktywnej alokacji, czyli takich, które łatwo dostosowują portfel do sytuacji na rynku kapitałowym.
Poza tym PTE są zmuszane do ponoszenia części kosztów za transakcje giełdowe dokonywane za granicą. Jeśli zaś chcą zmienić statut dobrowolnego funduszu emerytalnego muszą uzyskać zgodę KNF. Resort podkreśla, że te obostrzenia wpływają na obniżenie ich konkurencyjności. Postuluje zatem zrównanie zasad prowadzenia IKZE przez wszystkie podmioty rynku finansowego.
Obecnie sześć towarzystw emerytalnych oferuje indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W tym gronie jest: Allianz Polska, Amplico, Nordea, Pocztylion-Arka, PKO BP Bankowy oraz PZU. W lipcu z ofertą wystartuje jeszcze ING PTE. Taki plan ma także Generali PTE.
Towarzystwa emerytalne, jako jedyne instytucje finansowe, muszą uzyskać zgodę nadzoru na prowadzenie dodatkowych produktów emerytalnych. Mogą zaś od tego roku oferować klientom nie tylko IKZE, ale także indywidualne konta emerytalne (IKE), inny produkt służący do dodatkowego, indywidualnego oszczędzania na emeryturę. Także w przypadku IKE towarzystwa mogą klientom zaproponować tylko jeden fundusz - wspomniany dobrowolny fundusz emerytalny.
PTE powstawały na przełomie 1998 r. i 1999 r. w związku z reformą systemu emerytalnego. Wprowadzono wówczas kapitałową część systemu emerytalnego. Do otwartych funduszy emerytalnych, którymi zarządzają PTE, trafia część składki na ubezpieczenia emerytalne pracujących Polaków (od maja 2011 r. jest to 2,3 proc., a wcześniej 7,3 proc.), a reszta do ZUS.
Źródło: mojaemerytura.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA