fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Plan zagospodarowania przestrzennego: Jakimi zasadami powinna kierować się gmina przy tworzeniu planu miejscowego

Gminy muszą się kierować konstytucyjną zasadą proporcjonalności, ograniczając w miejscowym planie korzystanie z prywatnych działek. Znaczy to, że nie mogą przesadzać np. z zakazami czy nakazami
Rada Miejska w Łomży przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Kard. S. Wyszyńskiego, Gen. W. Sikorskiego i Zawadzkiej w tym mieście. Wywołało to protest wśród właścicieli nieruchomości. Nie podobało się im m.in., że plan przewidywał możliwość budowy wielkopowierzchniowego obiektu handlowego w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił ich skargę. Uznał bowiem, że zapisy planu nie naruszają interesu prawnego właścicieli tych nieruchomości. Jego stanowiska nie podzielił Naczelny Sąd Administracyjny i uchylił jego wyrok, a sprawę przekazał do ponownego rozpoznania. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy WSA raz jeszcze oddalił skargę, a NSA po raz kolejny uchylił jego orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.Tym razem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku był związany wykładnią prawa i oceną przedstawioną w wyroku Naczelnego Sądu Admini...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA