fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Kodeksowa ochrona dla pracujących na umowach cywilnoprawnych?

Do najważniejszych zaproponowanych zmian, RPO zalicza zróżnicowanie w kodeksie pracy sytuacji dużych i małych przedsiębiorstw
www.sxc.hu
Na potrzebę rozpoczęcia debaty prowadzącej do uchwalenia nowego prawa pracy zwraca w swoim ostatnim wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich Teresa Lipowicz
Rzecznik powołując się na zorganizowaną w kwietniu konferencję w Senacie, wskazuje, że obecny stan prawa pracy odbiega od poprawności i nie przystaje do dokonanych przekształceń ustrojowych. Uchwalony w 1974 r. Kodeks pracy był już nowelizowany ponad 100 razy.
Pracę nad nowymi aktami prawnymi regulującymi stosunki na linii pracodawca – pracownik podjęła Komisja Kodyfikacja Prawa Pracy, która w 2007 r. opracowała złożenia projektów kodeksu pracy i zbiorowego kodeksu pracy.
Zdaniem Rzecznika wypracowane założenia mogą stanowić podstawę do debaty nad najbardziej pilnymi kwestiami wymagającymi uregulowania.
Do najważniejszych zaproponowanych zmian, RPO zalicza zróżnicowanie w kodeksie pracy sytuacji dużych i małych przedsiębiorstw, co powinno wyeliminować tendencję rezygnowania z zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę i ucieczkę w szarą strefę.
Wysoko ocenione zostały również propozycje wprowadzenia do prawa pracy pojęcia „zatrudnienia niepracowniczego", które obejmowałoby prowadzenie działalności zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, które obecnie nie podlegają przepisom prawa pracy.
Teresa Lipowicz zwróciła się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości podjęcia społecznej debaty, która ma doprowadzić do uchwalenia nowego prawa pracy.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA