fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak odwołać prokurenta w spółce

Ustawodawca przyznał mocodawcy prawo do odwołania prokury w każdym momencie
Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, udzielanego osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, m.in. przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.Prokura upoważnia do dokonywania wszelkich czynności sądowych oraz pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, z wyjątkiem zbywania bądź obciążania przedsiębiorstwa i nieruchomości, do dokonania których niezbędne jest pełnomocnictwo szczególne.Więź oparta na zaufaniu Z uwagi na tak szeroki zakres pełnomocnictwa przyznawanego prokurentowi pomiędzy mocodawcą (spółką) a prokurentem tworzy się szczególnego rodzaju więź oparta na zaufaniu, w wyniku której prokurent prowadzi na równi z członkami zarządu sprawy spółki. Jednocześnie pozycja prokurenta w porównaniu z członkami zarządu spółki jest w pewien sposób uprzywilejowana, gdyż nie ponosi on kodeksowej odpowiedzial...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA