fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Jak w kryzysie poprawić sprawozdawczość finansową

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej nie uwzględniają niepewnej sytuacji podatkowej wielu firm nie tylko w Polsce
Połączenie podmiotów pod wspólna kontrolą oraz sprawa podatku dochodowego - te zagadnienia wymagają dopracowania. Były to tematy  konferencji  w sprawie dokumentów Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) Zorganizowało ją Ministerstwo Finansów we współpracy z Krajową Radą Biegłych Rewidentów i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.
– Istotne jest wypracowanie ogólnego europejskiego podejścia do tych dwóch zagadnień – poinformowała Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości, przewodnicząca Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR). Stanowisko KSR przedstawił Wojciech Więcław. Stwierdził on, że kwestie różnic przejściowych i tworzenia rezerw z tytułu podatku odroczonego, uregulowane w MSSF nr 12, nie są spójne z pozostałymi standardami.
Podkreślił, że standard nr 12 zakłada wiele wyjątków od zasady tworzenia rezerw, co ma wpływ na sprawozdawczość finansową, nie reguluje też wielu kwestii, np. dotyczących transakcji w specjalnych strefach ekonomicznych. Wyjątki oraz wyłączenia standardu to obszary do dalszych prac. Do dyskusji pozostaje, czy poprawiać MSSF nr 12, czy opracować nowy standard – podkreślił Wojciech Więcław. Przypomnijmy, że Rada MSR opublikowała w 2009 r. projekt nowelizacji tego standardu. Nie został jednak ostatecznie przyjęty.
– Sprawozdawczość finansowa w zakresie podatku dochodowego powinna uwzględniać, że wzrosły wymagania stawiane prezentacji i ujawnianiu informacji – podkreślił Andrew Leonard (EFRAG).
– Wszystkie rozwiązania, które mają zintensyfikować prace nad sprawozdawczością finansową, oznaczają wzrost kosztów rachunkowości – stwierdził Michał Kariozen z Mac Auditor.
Drugi dokument dyskutowany podczas konferencji dotyczył rachunkowości połączeń jednostek pod wspólną kontrolą.
– Mamy obawy, czy da się wypracować jednolity model takich transakcji – stwierdził prof. Radosław Ignatowski. – KSR nie wypracował jeszcze stanowiska w tej sprawie, chociaż pozytywnie ocenia próbę uregulowania sprawozdawczości tych złożonych transakcji.
Prof. Zbigniew Luty wskazywał na polskie przepisy, dyrektywę 3 i 6 Rady WE i podkreślał, że powinny być brane pod uwagę.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA